Sponsrade tjuren levererar

Jakob Wallin, Studsberg, och Carina Eriksson från McDonalds
i samspråk under pressträffen.

Hamburgerjätte vill försäkra sig om tillgång på svenskt kött

Motala (LT)

I Sverige pågår nu ett unikt samarbete mellan LRF, Sveriges nötköttsproducenter ( SNP )och McDonalds. Det kallas ”Projekt Romeo” och startade 2016. McDonalds Sverige ville försäkra sig om att ha svenskt kött i sina hamburgare. Eftersom det inte finns tillräckligt med kött på den svenska marknaden, beslöt de sig för att hjälpa de svenska lantbrukarna. De har därför gått in och sponsrar tjurar till nötköttproducenter, som utökar sin verksamhet med minst 20 kalvar per år.

McDonalds satsade på att sponsra 100 tjurar och gick ut med erbjudandet på Elmia 2016. Via SNP:s och även LRF:s hemsidor kunde lantbrukare skicka in ansökan till projektet. LRF, SNP och McDonalds hade dock vissa krav för att dela ut pengarna. Några av kraven var att man ska utöka sina kalvningar med 20 kalvar per år. Välskötta gårdar med bra djurskötsel var även ett måste och att gårdarna inte låg för tätt. Tjurarna ska placeras ut i hela Sverige, så den geografiska platsen var också en av kriterierna. Med ansökan skulle även följa bilder från gården. Ett årligt besök från LRF, SNP och McDonalds i tre år följer också med sponsringen. Allt för att se att djuren har det bra.

En som nappade på idén var Jakob Wallin från Studsbergs lantbruk inte långt från Älvestad. Han hade läst om projektet i en lantbrukstidning och tyckte det lät bra. En stamboksförd och försäkrad köttrastjur kan kosta en bra slant, men med McDonalds sponsring på 25 000 kr gjorde det möjligt att köpa en. Tjurar får dock lantbrukaren hitta själv och Jakob och hans far Örjan Karlsson hittade en Simmental-tjur hos Stefan Johansson och Sofia Persson i Vita Fall, Ljusfallshammar.

I maj förra året kom så Romeo till Studsbergs lantbruk. Alla tjurar i projektet kallas Romeo även om de heter något annat. Studsbergs Romeo blir två år i vår, och verkar ha klarat av sina göromål ordentligt.

– Ingen av de kvigor han gick med har brunstat om, sa Daniel Johansson, medarbetare på gården. Romeo är dock inte ensam bland dikorna. Ytterligare tre tjurar finns i den cirka 200 djur stora flocken. 70 djur ska kalva in under perioden december – maj och av dessa är 24 kvigor.

Det var vid en pressträff man fick både träffa tjuren, de övriga djuren och prata med Jakob, Örjan och Daniel. Med var också Anne-Louise Israelsson från LRF, Carina Johansson från SNP och Carina Eriksson från McDonalds.

– Vi är mycket måna om att det ska vara svenskt kött i våra hamburgare, sa Carina Eriksson. Vi vill hjälpa de svenska lantbrukarna och gör det genom en sponsring av tjurarna. Vi får på så sätt mer tillgång till svenskt kött. Vi har i dagsläget sponsrat 71 tjurar, så det finns ytterligare 29 tjurar att söka sponsring till.

– I Östergötland har vi inte placerat så många tjurar än, sa Carina Johansson, SNP, så där finns det stor chans att få en tjur. Men man måste passa in i våra villkor. Om vilka det är står att läsa i www.notkottsproducenter.se  likaså finns ansökningshandlingarna där.

Romeo och de andra djuren var lugna och tog besöket med ro. I välhalmade utrymmen fanns ensilage på foderbordet, men helst verkade djuren vilja vara ute på de snötäckta fälten. Studsberg lantbruk förfogar över cirka 125 – 130 ha och odlar råg, korn och vete på ungefär 40 ha. Djuren får gå på 25 ha beten, resten är vall. Foderstaten är ensilage och kraftfoder (korn, vete och åkerbönor) och sommartid gräs. Kålrötter är något som en granngård odlar och det är mums för djuren.

Tjurarna som fribetäcker korna och kvigorna, hålls i flera år.

– Det beror på hur de blir i lynnet och hur de håller, sa Jakob. Vi vill ha lugna och fina djur att hantera. Tjurkalvarna frånskiljs i oktober, men vi köper in andra tjurar också och föder upp. Vi har också uthyrning av djur till lantbrukare, som vill ha öppna beten.

På Studsberg drivs förutom djurproduktion även maskinstationsverksamhet. Med traktorerna Fendt 722 och Fendt 724 samt en McCormick XTX från 2009 sköts slåtterkrossning, pressning av halm och gräs, fastgödselspridning, snöröjning mm. Kunder finns från Tjällmo i norr till Vikingstad i söder. Lantbruket drivs som AB med fader Örjan, Jakob och Jakobs fru Elin i styrelsen.

Nu är det bara att vänta och se vad det blir för avkomma från Studsbergs Romeo. Man kan hoppas att de blir lika lugna och trevliga som sin far.

Text och bild: EVA CARLSSON

 

Share