Solen står för elen på gården

Andreas Molin, Pär Sunesson och Sonia Sunesson framför ladugården med solpanelerna

Andreas Molin, Pär Sunesson och Sonia Sunesson framför ladugården med solpanelerna.

LINKÖPING (JB)

På Karlebo storgård utanför Linköping har en solanläggning installerats. Den körs sedan ett och ett halvt år med bra utdelning. Pär Sunesson, som tillsammans med sin fru Sonia driver gården, är mycket nöjd med investeringen.

Att använda solpaneler för elproduktion har blivit populärt. Det syns anläggningar på allt fler tak vare sig det är privatbostäder, urbana företagslokaler, lantbruk, offentliga eller andra byggnader. Länstidningen kunde i våras också berätta om Solenergidagarna som genomfördes i 19 länder samtidigt. Intresset för solel är onekligen stort.

De stora tak som finns på lantbrukens ekonomibyggnader är gynnsamma och lämpliga platser för att installera solpaneler på. Det har man utnyttjat på Karlebo storgård. På ladugårdstaket finns sedan förra våren 266 + 8 enheter solpaneler placerade.

En invändning som hörts mot solpaneler är de estetiska aspekterna när något läggs på ett tak. Landskaps- eller stadsbilden störs, menar kritikerna. Det där ska tas med en stor nypa salt för mycket har skett med designen och det är också en fråga om hur panelerna monteras. På Karlebo storgårds ladugårdstak ser det mest ut som ett vanligt sådant. PPAM Solkraft som levererat panelerna har det estetiska med i medvetandet.

– Vi började diskutera solpaneler på sommaren 2013, berättar Pär Sunesson. Solenergi var något man inte visste något om innan.

För att göra en lång historia kort så låg solpanelerna på ladugårdstaket under våren 2014. Det blev viss fördröjningar med mätare och annat, men sedan dess produceras el på gården och det går bra. Anläggningen är på cirka 80 kW.

– 2014, som inte var ett helt år sålde vi 50 procent och hittills är det 68 procent för 2015. Vi har också kört höfläktar i år.

Försäljningen av solel är liksom andra förnyelsebara energikällor förknippad med en hel del olika villkor mellan elbolagen. Man bör vara väl påläst för att få de bästa villkoren. Pär Sunesson har valt Telge som bara handlar med grön el. De gav också de bästa priserna förra året.
– Jag säljer såväl el och elcertifikat som ursprungsgaranti. Jag fick 1,30 kronor inklusive moms 2014. I år är det en krona per kWh på grund av skattereduktionen.

Som småproducent med en leverans om högst 30 000 kWh får Pär 60 öre i skattereduktion så nettot är ändå bra. En gissning är att gårdens produktion når cirka 75 000 kWh i år.

Priset, både för installation och betald elproduktion, är annars en ständig fråga för solel. Det har blivit billigare att installera, men många faktorer har spelat och spelar in. För närvarande är elpriserna låga.

Andreas Molin, vd på PPAM Solkraft berättar:
– Marknaden har haft väldigt mycket hicka på vägen. Stödet är ofta i vägen då få är sugna på att bygga förrän pengarna är klara. Rot är bra, det finns alltid.

– Nivåerna på stödet har sjunkit men samtidigt har man fått mer för pengarna. Nu ska man portionera ut massor med pengar men sänker andelen. Ställer man sig i kö nu så får man nog 25-30 procent.
– Jag sökte pengar på Länsstyrelsen och fick 30 procent av investeringen för två månader sedan, berättar Pär Sunesson som fått vänta en tid på sina pengar.

Vädret spelar väl en stor roll för hur lönsamt det här är?
– Ja, vädret spelar in, berättar Andreas. En sådan här sommar är inte bra. Hösten kan ge dimma som dämpar. Snön på vintrarna påverkar inte så lång tid som man tror. Det som man förlorar på snö är väldigt lite.

Solen fungerar ändå förvånansvärt bra på våra breddgrader.
– Solinstrålningen har gått upp på senare år men orsaken finns till stor del i en dålig rök gasrening förr som blivit bättre nu.

Hur ser priset ut framöver? Kommer det vara lönsamt att satsa på solenergi?
– Det är ytterst en politisk fråga, säger Andreas, men priset bör gå upp på sikt. Spelreglerna ändras hela tiden.

– Jag har 25 års effektgaranti, berättar Pär, och jag är väldigt nöjd med anläggningen.
Det här med solel är något som kommer att finnas som en självklar del i framtiden. Pär och Sonia tycker nog detsamma för de har beställt en elbil.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share