”Skogen är bästa arbetsplatsen”

Tim Nordling, områdeschef i Södra, vill marknadsföra skogsarbetet som attraktivt och han framhåller skogen som en fantastisk arbetsplats.

TRANÅS (JB)

Den svenska skogen har en avgörande betydelse för vårt lands ekonomi. Den sysselsätter, med underleverantörer och kringverksamheter, omkring 200 000 personer.

Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror efter Kanada och USA. Listan kan göras lång med andra exempel på skogens betydelse. Grunden för landsbygdens ekonomi finns även i skogsnäringen och skogen är en förutsättning för en levande landsbygd.

En stor del av skogen är privatägd och tätt sammankopplad till annan näringsverksamhet på landsbygden. Många enskilda skogsägare är organiserade i någon av landets skogsägarföreningar varav Södra är den största med 50 000 medlemmar och 2,4 miljoner hektar skogsmark.

I Tranås finns Tim Nordling, områdeschef i Södra för området som sträcker sig från Husqvarna i söder till Skänninge/ Mjölby i norr. Medlemmar är även Linköpings stift samt häradsmarkerna (häradsallmänningar). Området omfattar 120 000 hektar och representerar 53 procent av den privatägda marken.

– Det är något visst att arbeta i ett medlemsägt företag och roligare än i andra ägarstrukturer. Södra arbetar tillsammans med en mängd entreprenörer och kommer på så sätt nära produktionen och människorna. Vår målsättning är att hjälpa medlemmarna och ha ett gott samarbete med våra entreprenörer och kunna ge fullservice. Vi vill även ligga i framkant när det gäller teknik och miljöfrågor, kommenterar Tim.

Tim lyfter fram de kloka investeringar som Södra gjorde tidigt i verksamheten. Han poängterar hur klokt det var att investera i massabruk. Södra är en av världens största tillverkare av barrsulfatmassa och ökar produktionen av dissolvingmassa (textilmassa). Dessutom är exporten av sågade trävaror stor. Tillsammans är Södras export med på topptio- listan över Sveriges största exportföretag.

Skogen är en väg till minskad användning av fossila bränslen. Dessutom är skogen en så kallad kolsänka, det vill säga att skogen tar upp kol från atmosfären och lagrar den i träden. Exempelvis när ett hus byggs i trä så lagras kolet i timret för åtskilliga år framåt. Bland hållbarhetsmålen för Södra är även att år 2020 ska produktionen vara fossilfri och 2030 ska transporterna vara fossilfria.

Viktigt för miljön är den satsning som görs för att ta fram giftfria plantor. Vem minns inte att de som skulle plantera skog måste skyddas omsorgsfullt för gifterna som plantorna var preparerade med. Numera är det helt annorlunda och plantorna är giftfria men har ändå fullgott skydd. Tallplantor kan även behandlas så de smakar illa för betande älgar.

Nya produkter ser ständigt dagens ljus och tallolja, viskos (textilfibrer) och cellulosa är exempel på produkter som har stora användningsområden.
– Vi tar vara på allt i skogen och grot (spill efter skördaren) är en produkt som säljs till kraftvärmeverk. Tyvärr så får skogsprodukterna konkurrens från importerade sopor. Det vore bra mycket miljövänligare att först och främst använda våra egna energikällor. De sopexporterande länderna skulle tjäna på att själva lära sig att ta hand om sitt avfall på ett miljövänligt sätt, påpekar Tim.

Utöver allt som har med ekonomi och miljötänk att göra så är skogen en fantastisk plats för rekreation och trivsel. Det sägs att alla svenskar på något sätt har en relation till skogen. En skogspromenad bland träd och mossa är helande för både kropp och själ, vilket också visar skogens betydelse. Tim lyfter även fram skogen som arbetsplast med många arbetstillfällen.

– Någon bättre arbetsplats än skogen finns inte. Det är synd att vi inte kan marknadsföra skogsarbetstillfällen bättre. Jag tror faktiskt att skogsarbete börjar bli den sista arbetsplatsen för frihet med ren luft, vacker miljö och stora vidder. Innovationer underlättar och inte minst skogsmaskinerna gör arbetet spännande och intressant för teknikintresserade, betonar Tim.

Naturturism är en växande del av turistnäringen och våra fantastiska skogar har mycket att erbjuda. I skogen är det emellertid viktigt att komma ihåg att man är gäst och att besöken innebär ansvar och hänsyn. Att planera tillsammans med skogsägare när man bedriver verksamhet är en självklarhet. Även den biologiska mångfalden är en aspekt och där det finns höga naturvärden måste allt ske i samråd mellan olika intressenter.
– Där kan vi i Södra hjälpa till, framhåller Tim.

Text och bild: INGA-BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share