Skärgårdsstad med grönt boende

Spännande planer för Marvikens utveckling

Marviken, symbolen för människans optimism.

NORRKÖPING (JB)

År 1965 byggdes reaktorn Eva, det som skulle bli en milstolpe för den svenska linjen inom kärnkraftstekniken. Det hade satsats flera hundra miljoner kronor men trots alla pengar och all prestige stoppades det hela när byggnaden stod klar. Konstruktionen ansågs allt för osäker.

Marviken, beläget längst ut på Vikbolandet fick bli ett ”enkelt” oljekraftverk i reserv. Världens enda till och med. Bemannat dygnet runt under årets alla dagar ständigt i beredskap om det skulle uppstå brist på elkraft.

År 1997 bemannades kraftverket av en personalstyrka bestående av tjugoåtta personer trots att kraftverket kördes väldigt lite tack vare den kraftsituation som rådde. Den huvudsakliga uppgiften var att stötta upp elnätet vid stora belastningar vid tillexempel extremkyla, störningar på stamnätet eller i basproduktionen.

Att Marviken en gång var tänkt bli ett kärnkraftverk vittnade reaktorbyggnaden där reaktortanken och delar av system för kärnkraftverk fanns.

Olika tester omkring ett reaktorhaveri gjordes mellan åren 1972 och 1985 även om det aldrig förekommit någon radioaktivitet vid Marviken.

Byggnadens skorsten kan ses på långt håll både från havssidan och från land. Inte konstigt med tanke på skorstenens imponerande höjd av hela 100 meter rakt upp i skyn medan pannhuset har en höjd av 45 meter.

År 1996 köpte Marviken in 3 500 kubikmeter olja, hade egen hamn och ett bergrumslager för olja. Oljan som användes var både tjockolja och lättolja, att elda med något annat än olja var inte ens tänkbart. Dessutom hade betydande miljöinvesteringar gjorts och Marviken klarade med god marginal gällande myndighetskrav.

Hur såg Marvikens framtid ut 1997? Enligt dåvarande driftschef Björn Österman var strävan att hela tiden investera i bästa möjliga miljöteknik. Inga konkreta utbyggnadsplaner fanns, däremot sneglades det kraftigt på olika alternativ för en effektivisering av verksamheten.

Sedan länge är Vattenfallsägda kraftverket nedlagt. Det blåser nya vindar ute vid Marviken, den 24 augusti i år skrevs ett avtal mellan Vattenfall och Synthesis Real Estate AB. De nya ägarna tar därmed över hela fastigheten bestående av byggnader och 250 ha mark- och vattenareal.

Turerna i säljprocessen har varit långa och många för Vattenfalls del. I ett pressmeddelande säger Per Ljung, produktionschef Vattenfall att Marvikens framtid har legat i fokus vid försäljningen. Köparen ska ha bra affärsidéer, kompetens och ekonomi för att klara utvecklingen av en komplicerad fastighet med många möjligheter.

Vidare i pressmedelandet säger den nya ägaren Synthesis Real Estate:s styrelseordförande Niclas Adler att de är mycket nöjda med förvärvet och formandet av Marvikens spännande framtid i nära samarbete med Norrköpings kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernqvist (S) är mycket positiv över Marvikens kommande framtid.

– Miljön i området runt Marviken är fantastisk och vi på kommunen har haft en stark önskan om att det historiska arvet ska bevaras av den som blir ny ägare.

Marviken är en symbol för mäniskans optimism och framtidstro men samtidigt en symbol för människans aningslöshet. Därför anser jag det vore synd om den symbolen raderades.

Den nya ägaren har betonat med tydlighet att fastigheten ska bevaras. Vi har haft en god dialog med köparna och under planeringsarbetet vill vi fortsätta den dialogen.

Planerna med en skärgårdsstad där det ska finnas fritidshus och åretruntboende med inriktning på en trädgårdsstad med grönt boende är mycket spännande. Det kommer påverka kommunens verksamhet när området växer. Vilket även påverkar det som redan finns där sedan tidigare. Kättinge skola är ett exempel på en kommunal verksamhet som kommer gynnas av planerna.

– Det kommer naturligtvis att kräva en kommunal infrastruktur, det måste till exempel dras vatten och avlopp till området däremot kommer den befintliga vägen hålla för transporter.

Eftersom miljön är så unik vill vi vara en samtalspartner kring hur området ska utvecklas. Naturen är värdefull med intilliggande naturskyddsområden som kommer bli tillgänglig för många fler. Däremot kommer inte Norrköpings kommun att vara delaktig i den kommersiella satsning, den biten får Synthesis Real Estate själva stå för.

Första steget är nu att ta fram en detaljplan över området. Sedan tidigare finns en översiktsplan som visar de möjligheter som finns att både bevara och utveckla den befintliga miljön, säger Lars Stjernqvist.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share