Skakigt värre på mjölkmarknaden

Den ryska droppen fick mjölken att rinna över

SVERIGE

mjölkko_0009742r40 procent mindre än för ett år sedan. Det är vad en svensk mjölkbonde tjänar idag. Rysslands livsmedelsbojkott i kombination med en mättad världsmarknad har drabbat den svenska mjölkproduktionen hårt. Det visar LRF Mjölks nya Mjölk rapport.

– Situationen är mycket bekymmersam för många mjölkföretag i Sverige. Särskilt allvarligt är det för dem som nyligen har gjort större investeringar, för dem som använder större andel inköpt foder samt för dem som har anställd arbetskraft, säger Agneta Hjellström, expert på mjölkföretagens lönsamhet och konkurrenskraft på LRF Mjölk.

Lennart HolmströmAgneta HjellströmDet är nu snart åtta månader sedan som Ryssland stoppade all livsmedelsimport från EU som svar på EU:s sanktioner. Trots att S verige har liten direktexport till Ryssland av mjölk och mejeriprodukter har importstoppet drabbat svenska mjölkbönder hårt. LRF Mjölks nya Mjölkrapport visar att obalansen på den globala mejerimarknaden har fått stora effekter för de svenska mjölkföretagen.

– Det mest påtagliga för den svenska marknaden är att importen av ost, smör, fil och yoghurt har ökat markant de senaste fyra månaderna. Livsmedel som vanligtvis hade hamnat i Ryssland, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk. Normalt importerar Ryssland stora mängder mejeriprodukter.

Under 2013 importerade Ryssland 493 000 ton, framför allt ost och smör. 79 procent av ostimporten kom från EU och 25 procent av smöret. Under 2014 halverades EU:s ostexport till Ryssland. Bojkotten kan även ha andra orsaker än EU:s sanktioner tror Lennart Holmström.
– Den ryska mejeriindustrin har länge haft en svag internationell konkurrens – kraft och importstoppet kan också vara ett sätt att skydda den inhemska industrin. Importstoppet kom i sämsta möjliga läge för svenska mjölk bönder.

En tid med hög efterfrågan i världen på mjölk och mjölkprodukter 2013 stimulerade en hög mjölkproduktion. När efterfrågan plötsligt sjönk 2014, bland annat beroende på Kinas minskade import, så översvämmades världsmarknaden. Vad som kommer att hända 2015 är svårt att säga.
– Utvecklingen för 2015 är svårbedömd. Tillväxten för den globala mjölkproduktionen bedöms minska under resten av året och bidra till att de internationella priserna blir markant högre, men först under andra halvåret i år, säger Lennart Holmström.

Share