Sex vargar ska licensjagas i Värmland

Maria Falkevik, rovdjursansvarig vilthandläggare på länsstyrelsen Värmland, betonar hur viktigt det är att rapportera in spillning till länsstyrelsen.

VÄRMLAND (JB)

Inför jakten som börjar den 2 januari till och med den 15 februari 2018, eller fram till dess att länsstyrelsen avlyser jakten, har länsstyrelsen beslutat hur många vargar som ska skjutas. Totalt i landet rör det sig om 22 vargar som ska licensjagas och i Värmland ska sex av dem skjutas i reviret Vimyren.

Beslutet måste tas vid en oläglig tid. Senaste inventeringen gjordes i vintras och sedan dess kan mycket ha hänt i reviren, bland annat så har med all säkerhet valpar fötts.
– Vi vet också individer som blivit överkörda eller eventuellt försvunnit från sina revir så vi vet egentligen inte hur det ser ut men vi måste ta beslutet nu, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vilthandläggare på länsstyrelsen Värmland.
Maria är hård mot dem som inte är nöjda med beslutet.

– Är man missnöjd med detta beslut bör man ge sig ut i skogen och samla spillning för att ge oss ett bättre underlag att utgå ifrån, säger hon bestämt på presskonferensen.
Tanken med jakten – som är ett undantag från strikt skydd – är att underlätta älgförvaltning, tamdjurshållning, begränsa skador och förbättra möjligheten för samexistens mellan människa och varg.
Länsstyrelsen i Värmland har kriterier för hur de väljer ut i vilket revir licensjakten ska ske. I mångt och mycket handlar det om att minska antalet vargar där koncentrationen är som störst.

Beslutet är fattat men både antalet vargar och antal individer kan komma att ändras.
– Det är viktigt att det är vargar från det revir vi har beslutat om som skjuts. Därför har vi ett ganska snävt jaktområde, säger Maria.
Jaktområdet i Värmland har ritats ut med hjälp av länsvägar och motorvägar för att vara tydligt och går mellan Torsby, Stöllet och Ekshärad.

Antal vargar som ska licensjagas i de övriga länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är; Dalarnas län (sex vargar), Örebro län (två vargar), Gävleborg län (två vargar) och Västmanland län (sex vargar).

Text och bild: MIMMI TÖRNBERG

Share