Ser möjligheterna på landsbygden

Ser möjligheterna på landsbygden

BRUNSKOG

BRUNSKOG 8 april 033

Jonas Kervén med adressen Åsen, Skog, är en kreativ och engagerad bonde. Han är ordförande i lokala LRF-avdelningen och ingår i styrelsen för Värmlands nötköttsproducenter. Han uppmanar människor att bo på landsbygden och summerar gärna möjligheterna som finns där. – Jag och min granne samarbetar dagligen på olika sätt, det är ett exempel.

Jonas är 25 år och han tror på framtiden som bonde. Han är ägare till gården Åsen och 20 ha mark. Ytterligare 100 arrenderas. – Efter att jag var klar med Lilleruds naturbruksgymnasium i Karlstad, arrenderade jag Åsen en tid och fick senare köpa gården, berättar Jonas.

Han har inga föräldrar i livet och har växt upp hos sin morbror på en arrendegård i Stockholms skärgård.

– Min morbror hade mjölkkor och betesdjur samt spannmålsodling, berättar han. Jonas hade höns och ankor redan som barn och som tonåring skaffade han får. Även idag har han några tackor. Ett speciellt intresse för djur har alltid funnits hos Jonas och han köpte Åsen i syftet att bedriva eget jordbruk med djuruppfödning.Han har nu belönats med diplomet Ung Växtkraft 2015, ett årligt pris instiftat av Länsförsäkringar.

BRUNSKOG 8 april 027– Jag har blivit kvar här i Värmland och liksom grannen driver jag dikalvsproduktion samt försäljning av kalvar för vidareuppfödning. I vinter har jag byggt ett slutgödningsstall för uppfödning av cirka 50 slakttjurar. Även 50 kalvande kor av tunga korsningar, charolais och simmental, finns på Åsen.

– Besättningen är lönsam, berättar Jonas. Jag har själv planerat den sammansättning som jag tror på, till kvigorna används en limousintjur.
– Både Mikael i granngården och hans mamma Maria avlastar mig med vissa uppgifter, berättar han vidare. Det bästa med att vara bonde är att kunna påverka sitt eget arbete.

– Jag strävar efter att utveckla och förbättra mitt jordbruk på lång sikt, bli bättre från det ena året till det andra.
– Mindre roliga jobb måste utföras, som att plocka sten i vallinsådden. Det jobbet tar aldrig slut. Min verksamhet är inte särskilt stor, så samarbetet med Mikael är värt väldigt mycket. Framför allt samkör vi våra maskiner för att hålla nere kostnaderna. Jonas sköter Mikaels dikor och kör dessutom presslastaren under skördesäsongen.

– Jag har även hyrt in mina rekryteringskvigor och avelstjurar hos Mikael för att istället fylla upp min lagård med kalvande kor.

BRUNSKOG 8 april 030Exemplen på hur man kan underlätta för varandra i verksamheterna visar samtidigt på en genomgående positiv inställning till lösningar av olika slag.

Jonas är vald till ordförande i lokala LRF-avdelningen och sitter med i LRFs kommungrupp, han är vald till ledamot i Värmlands nötköttsproducenter och ingår som suppleant i den lokala fiberföreningen. Hur ser din planering ut för framtiden?

BRUNSKOG 8 april 025– Jag vill få mer tid över för familjen och försöker att hitta lösningar. I Jonas familj ingår sambon Sandra, som är uppväxt i Eda och lilla dottern Freja, ett och ett halvt år. Pigga bordercollien Bud visar också att han hör till familjen. Avlastningssystemet som bönderna i Brunskog har skapat, hjälpen sinsemellan som består av både avancerade maskiner och enkla handräckningsmetoder, tillför både gemenskap och vidare uppfinningslust. Jonas uppmaningar får avsluta gårdsbesöken i Brunskog för den här gången. – Se möjligheterna som finns på landsbygden, inte bara problemen.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Share