Sanerat och klart vid Loftahammar

Omfattande arbete efter oljeutsläpp i skärgården

Här pågår saneringsarbetet på ett av 38 insatsområden efter att fartyget Makassar Highway (syns i bakgrunden) gått på grund utanför Loftahammar i Tjust skärgård. Bild: CARL HAMILTON

VALDEMARSVIK (JB)

Måndagen den 23 juli tog kustbevakningen emot ett larm om att lastfartyget Makassar Highway gått på grund utanför Loftahammar i Tjust skärgård. Kustbevakningen startar omgående en miljöräddningsoperation. Just då när det hände användes kustbevak-ningsflyget till skogsbränderna i Mellansverige. Istället kom en polishelikopter från Göteborg för att leta olja runt haveriplatsen. Ett mindre utsläpp av hydralolja kunde konstateras men efter noggrannare undersökning upptäcks att två oljetankar tagit in vatten.

En tankbåt beställdes för att tömma fartyget innan bärgning men under fredagskvällen ökade vinden och fartyget vred sig något. I samband med rörelsen läckte en okänd mängd brännolja ut men kustbevakningen lyckades hindra oljan från att spridas ut i havet. Bristande utrustning hos bärgningsbolagets fartyg gjorde att tömningen tog längre tid än beräknat. Vid tömningen lossnar Makassar Highway från grundet och en okänd mängd olja drev ut i havet mot land. Räddningsledaren skickade larm om att olja släppts ut och att allmänheten skulle undvika kontakt med den. Torsdagen den 2 augusti når Makassar Highway Oskarshamn efter bogsering.

Ett samarbete mellan Västerviks och Valdemarsviks kommuner inleds för att sanera skärgården grundligt. De hade fastställt att 38 insatsområden ska saneras. Det är ett komplicerat arbete då det styrs av väder, vind och vattennivåer. Kommunerna har enats om att kommungränser inte har något betydande i denna situation, utan de såg området som en gemensam skadeplats. De kostnader som saneringen medför kommer Valdemarsviks kommun återsöka från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den 2 augusti rapporterades att olja har påträffats på Torrö mellan Torrö Stickskär och Stångudden. Oljan där har täckts med finriven bark som ska suga upp alla oljerester.

Fredagen den 3 augusti bedömde räddningsledaren att det inte längre fanns behov av akuta räddningsinsatser i området. Räddningstjänsterna lämnar ifrån sig arbetet och ansvaret hamnar på kommunerna istället. Det finns en saneringsledare från Valdemarsvik, Monika Hallberg och en från Västervik, Ola Karlsson.

Då det redan fanns en  etablerad basstation för saneringsarbetet i Flatvarp tog Valdemarsviks och Västerviks kommuner över och fortsatte det gemensamma arbetet. Kommunerna anlitade då tillsammans Skadesanering AB som är van vid att arbeta med den här typen av sanering. De har med egna resurser jobbat med saneringen med utgångspunkt från Flatvarp. Valdemarsviks kommun bidrog med fem stycken personer till saneringsarbetet och Västervik bidrog även med ett antal personer som har arbetat ihop med Skadeservice.

Den 9 september ansåg man att de sista områdena var sanerade klart och från och med måndagen den 10 september börjar man avveckla basstationen i Flatvarp. Man har då konstaterat att inget mer operativt arbete ska göras under hösten. Däremot kommer, från respetive kommuns miljöverksamhet, att göra kontroller under våren. Det är för att säkerhetsställa att det inte dykt upp saneringsbehov av vinterns hårda väder.

– Det här är inget vi är vana vid, säger Monika Hallberg, saneringsledare från Valdemarsviks kommun. Om något liknande har hänt tidigare så var det väldigt länge sedan. Det här var ett nytt uppdrag för både oss och Västervik. Men det har fungerat väldigt bra, måste jag säga. Vi har haft bra resurser i det externa företaget och vi har löst samarbetet på ett bra sätt.  Västervik har haft ett större oljepåslag än Valdemarsvik men vi har ändå arbetat som att det varit ett stort område utan gräns.

– Det är naturligtvis så att det alltid är givande att få ge sig in i nya uppdrag och det har ju absolut varit lärorikt, avslutar Monika Hallberg.

EMMA TRYSBERG

Share