Rekordintresse för träseminarium

”Första stegen till balans på de globala trävarumarknaderna”

Christian Nielsen, expert, marknadsanalytiker för trävaror talar inför ett välfyllt saminarium.

KARLSTAD (JB)

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationelloch EU-nivå, kommer att påverka branschen.

Intresset för marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad den 18 november var rekordhögt när träbranschen, experter och press träffades för att diskutera högaktuella frågor och sia om framtiden.

– Alla ekonomier i världen har blivit starkt påverkade av pandemin och de insatser som har gjorts för att minska dess verkningar. Året 2021 har bjudit på en spännande tid för träindustrin med både prisrekord och historiskt låga lagernivåer. Nu talar mycket för att marknaden går mot ett stabilare läge och att tillgängligheten på trävaror har förbättrats. Men efterfrågan är fortsatt stark. Det skvallrar bland annat om att vi är mitt i en omställning mot ett ökat träbyggande, säger Mathias Fridholm, direktör för Svenskt Trä, och tillägger:
– Samtidigt går debatten om de skogspolitiska frågorna het och inom träindustrin diskuteras hur detta påverkar branschen. Därför är vi extra glada över att Trämarknaden i Karlstad kunde ta plats och att vi fick tillfället att mötas.

Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna, inledde dagen i Karlstad och berättade om en stark återhämtning efter pandemin som gradvis tappar fart.

– En starkt expansiv ekonomisk politik i spåren av krisen fick ekonomin att kickstarta under 2020 och nu ligger vi över nivån som var innan pandemin gällande exempelvis global industriproduktion och handel. Den starka utvecklingen har lett till flaskhalsar som bromsar återhämtningen och har gett kraftigt stigande priser. Vi ser även exempel på att restriktioner runt pandemin och geopolitiska händelser leder till ökade priser exempelvis på frakt- och elpriser på olika håll i världen. Detta får konsekvenser även på våra branscher här hemma., säger Kerstin Hallsten.

Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna, förklarade komplexiteten i de skogspolitiska frågorna när de gärna blir till värderingsfrågor.

– Skogsfrågorna blir ofta värderingsfrågor; ska vi bruka skogen till nytta för människan eller ska den bevaras för sin egen skull? Detta gör debatten känslig och extra het. I den svenska politiken hanterar man balansen mellan brukande och bevarande på ett sätt som inte riktigt går i linje med de förslag vi nu ser från EU. I EU:s förslag ser man skogen som en kolsänka och tyvärr bortser man då från skogens viktiga roll när vi ska byta ut fossila material och produkter.

Anders Ek, styrelseledamot, CEI-Bois, berättade om Europasamarbetet kring träfrågorna.
– Sveriges skogspolitik påverkas av de beslut som tas i Bryssel. När beslut i Bryssel och EU kan påverka hur vi i Sverige får använda skogen så har det effekt på hela näringskedjan inom träindustrin. Därför är det viktigt att vi är aktiva i vår närvaro i Bryssel och att vi jobbar effektivt tillsammans med de andra EUländerna för att nå fram med träfrågorna, säger Anders Ek.

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, förklarade att ett ökat träbyggande handlar om en förnyad industri, en ny industriprocess där prefabricering är ett bra exempel, snarare än ett byte av ett material mot ett annat.Träbyggandet fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige och industrins aktörer tar täten mot klimatmålen.
– I Sverige införs nu klimatdeklarationer, och tack vare dem blir det väldigt tydligt var utsläppen av växthusgaser sker. Det blir också tydligt att ett ökat byggande i trä innebär stora besparingar i utsläpp. Det är inte vad vi bygger i Sverige som kommer att lösa de globala klimatutmaningarna, men vår kunskap om hur vi gör det tillsammans med vårt fantastiska material kan bidra till det globala åtagandet, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror, Skogsindustrierna, sammanfattade dagen genom att förklara var vi står idag och vad vi förväntar oss av framtiden.
– Äntligen har många trävarumarknader börjat att komma ikapp den starka efterfrågan och de underskott som byggts upp under pandemiåret. Vi kan nu se de första stegen för de globala trävarumarknaderna att återigen finna balans. Det finns dock flera hot mot stabiliteten på horisonten. Amerikanska priserna är redan skarpt på väg upp igen. På kort sikt är dock logistiksituationen av en kritisk karaktär. Det kan bli det som får marknaden att rusa eller rasa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Under eftermiddagens paneldiskussion ställdes frågor om den framtida marknaden för trä och trävaror. Samtliga i panelen var optimistiska och tror på en fortsatt stark efterfrågan på trävaror. Aldrig förr har träbyggande haft en sådan stor roll i omställningen mot en mer klimatneutral bransch, och aldrig förr har de skogspolitiska frågorna diskuteras och debatteras i branschen som nu.

Källa: SVENSKT TRÄ

Share