Ska stärka kattens ställning

Jordbruksverkets kattregister igång efter årsskiftet

Syftet med den nya lagen är att höja kattens status och förbättra dess välfärd. Bild: PIXHILL. Infällda bilden: Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket. Bild: TOMAS MAGNUSSON

SVERIGE (JB)

Den 2 januari öppnade Jordbruksverkets kattregister. Med ett lagstadgat register blir det lättare att återförena bortsprungna och upphittade katter med sina ägare, liksom att identifiera… vilka katter som saknar ett hem och behöver tas omhand.

Det finns uppskattningsvis 1,4 miljoner katter i Sverige, en siffra som gör katten till vårt vanligaste husdjur. Samtidigt är kattens status som sällskapsdjur låg och av de 1,4 miljonerna bedöms omkring 100 000 katter vara hemlösa och förvildade.

– Nu tydliggörs kattägarens ansvar genom att det blir lag på att märka och registrera sin katt. Det kommer inte att lösa hela problematiken, men det är ett steg i rätt riktning för att höja kattens status och förbättra kattens välfärd, säger Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket.

Den nya lagen innebär att alla katter födda från 2008 och framåt ska vara id-märkta, med chip eller tatuering, och registrerade i Jordbruksverkets kattregister.

– Vi inser att det kommer ta tid innan alla har registrerat sina katter i registret och det är helt okej. Det viktiga är inte att alla katter registreras direkt, utan att det på sikt blir lika självklart att registrera sin katt som det har blivit att registrera sin hund, säger Anders Elfström.

Kattuppgifter som redan finns i frivilliga register kommer inte att föras över till Jordbruksverkets kattregister. Det beror både på juridiska och praktiska hinder.
– Det blir därför ingen skillnad om man som kattägare redan registrerat sin katt i ett frivilligt register. Katten behöver ändå registreras i Jordbruksverkets register.

Det kostar 40 kronor per katt att registrera via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. För den som inte vill eller kan använda e-tjänsten kommer det att vara möjligt att använda en blankett. Det kostar då 100 kronor per katt.
– Vi har verkligen fokuserat på att utveckla en så användarvänlig e-tjänst som möjligt. Vi hoppas att man som kattägare ska känna att det är enkelt och smidigt att registrera sin katt hos oss.

E-tjänsten kommer att kompletteras med fler funktioner framöver, som exempelvis möjligheten att registrera ägarbyten och att avregistrera sin katt. Stort fokus ligger under våren på att lansera en allmän söktjänst, där den som har tillgång till kattens chipnummer eller tatuering, kan söka och få fram ägaren.

– Som kattägare har man vid registreringen möjlighet att välja om ens kontaktuppgifter ska visas i den allmänna söktjänsten eller inte. Vi rekommenderar att man tillåter det, eftersom det gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Det underlättar också om en veterinär får in exempelvis en trafikskadad katt och snabbt behöver identifiera ägaren för att ta ställning till eventuella vårdinsatser.

Jordbruksverket och länsstyrelsen kommer att ha direktåtkomst till registret från start och vid halvårsskiftet gäller detta även för Polismyndigheten och Tullverket. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan fatta beslut om eventuella åtgärder för den som inte märkt och registrerat sin katt.
– Till en början kan vi utgå från att upphittade katter som inte är id-märkta eller registrerade kommer att hanteras på ungefär samma sätt som i dag. I vissa fall kan katten återförenas med sin ägare genom till exempel efterlysningar, och då kommer ägaren att bli uppmanad att registrera sin katt. Men på längre sikt är ett syfte med lagen att det ska bli lättare att identifiera vilka katter som saknar ägare och är i behov av ett hem, säger Anders Elfström.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share