Rådgivning och tips om energianvändning

Genom att minska användningen av energi och använda rätt energi på rätt ställe sparar vi pengar och vi sparar också på miljön.

Energi- och klimatrådgivningen ger dig gratis och opartisk information om hur du kan minska din energianvändning och klimatpåverkan hemma, på företaget eller i föreningen.
Klimatrådgivning finns i många kommuner och finansieras av Energimyndigheten och vänder sig till dig som bor, har företag eller driver föreningsverksamhet i kommunen.

Till rådgivningen kan du vända dig om du vill ha råd och information om valmöjligheter inom till exempel:
• värmesystem
• solenergi
• elanvändning, priser och avtal
• fönsterbyte och renovering
• tilläggsisolering
• ventilation
• belysning
• transporter och drivmedel
Du kan även få svar på många av dina frågor på Energimyndighetens hemsida.

Share