Priset på åkermark stiger

ÅkerNär LRF Konsult summerar statistik över förmedlad åkermark 2015, visar statistiken att priset fortsatt stiga i alla bördighetsklasser över hela landet. Detta trots att lantbrukarnas upplevda lönsamhet har fortsatt minska under året.

Priset på åkermark fortsätter att stiga i landet, trots att lantbrukarna har svårt att få det att gå ihop. 2015 steg det genomsnittsliga åkermarkspriset i Sverige med fyra procent till 117 000 kronor per hektar, uppger LRF Konsult.

Den bördiga marken i region 2 som innefattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen fortsatte att stiga med 9 % till 163 000 kr/hektar, vilket också utgör det högsta uppmätta medelvärdet.

Den åkermark i Sverige som har sådan bördighetsklass att marken hamnar i region 3, återfinns i stora delar av landet från Skåne och upp till Uppsala. Under 2015 har marknaden i genomsnitt värderat denna åkermark till 112 000 kr/hektar vilket utgör en liten ökning med 1 %.

I region 4 betalade marknaden i genomsnitt 69 000 kr/hektar som motsvarar en ökning med 8 procent. Denna typ av åkermark finns från Skåne upp till Gävleborg och delar av Dalarna.

– Den mindre bördiga marken i södra Sverige, region 5 utom Norrland, steg 9 % till ett genomsnittspris om 51 000 kr. Variationen i prisnivå för denna typ av åkermark är kraftig. Norr om Gävleborg och delar av Dalarna faller all åkermark in i region 5. Åkermark i denna del av Sverige har stigit hela 39 % vilket innebär en genomsnittlig köpeskilling om 22 000 kr/hektar.

Statistiken visar också att genomsnittsåldern hos säljarna av åkermark var 64 år medan köparna i snitt var 50 år.

I LRF Konsults prognos för 2016 beräknar man att efterfrågan på bördig åkermark även fortsatt kommer att vara stor.

Share