Priser till innovationer

Viktiga uppfinningar utvecklar det svenska jordbruket

Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren blandningstiden väsentligt och minimerar risken för att korna sorterar fodret. Bild: KVERNELAND.

JÖNKÖPING (LT)

Elmia Lantbruk Innovation Award 2022 prisar tre bidrag med utmärkelsen Guld och åtta med utmärkelsen Silver. Produkterna är intelligenta, automatiska och ger lantbrukaren fördelar… så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

Elmia Lantbruk Innovation Award är en utmärkelse som ska lyfta fram nya, innovativa produkter som utvecklar det svenska lantbruket. De nominerade bidragen bedömdes av en branschkunnig jury bestående av representanter från Åby Storgård, Linköpings universitet, Rise, Växa Sverige AB, Land Lantbruk och Elmia Lantbruk. Prisutdelning sker på Elmia Lantbruk i oktober.

– Att Elmia Lantbruk får vara en arena för innovationer och lyfta innovationskraften i branschen känns oerhört viktigt, säger Carolina Axelsson, mässansvarig för Elmia Lantbruk och juryns ordförande.

Priserna delas ut till allt från drivlina till harv och det är stor bredd på typer av produkter som får pris. Elmia Lantbruk Innovation Award är ett sätt att synliggöra och lyfta nya innovativa produkter och på så vis bidra till branschens utveckling.
– I en tid med stora utmaningar är det extra viktigt med innovationer. Lantbruksinnovationer påverkar inte bara lantbruket utan hela befolkningen. Det behövs nya radikala produkter för att möta de utmaningar som lantbruket står inför, säger Per Frankelius, en av juryns medlemmar.

För att en produkt ska tilldelas silver har juryn bedömt den som en intressant nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.

Totalt åtta produkter vinner silver: DeLaval comfort control CL från DeLaval Sales AB, FaunaWood från Poda Stängsel, MCP Torv från Raatec AB, DirectInject från Söderberg och Haak Maskin AB, IMPAX från Tama Group, GEOSPREAD interface med lutningsgyro från Kverneland Group AB samt både NZ Extreme 1250-1425 och Spirit 600 Combi InLine från Väderstad AB.

För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla hela lantbruket. Totalt tre produkter vinner guld.

John Deere eAutoPowr växellåda från Svenska John Deere AB är en ny typ av drivlina för traktorer. Till skillnad från hydrostatiska växellådor är eAutoPowr elektromekanisk. Dieselmotorn driver en elmaskin som i sin tur står i förbindelse med en annan elmaskin. De båda elmaskinerna samspelar med fyra mekaniska växellägen och sammantaget uppnås en steglös och delvis elektrisk transmission.

ExactUnload, för Krone GX440/GX520 transportvagn från Söderberg & Haak Maskin AB är ett intelligent och automatiskt system som tömmer vagnen under en förinställd längd av exempelvis en plansilo eller stuka i fält.

Allt eftersom ekipaget rör sig genom plansilon justerar systemet tömningstakten automatiskt mot den aktuella körhastigheten. Fördelen med detta är att tömningen sker väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom.

Siloking Straw Chopper från Kverneland Group AB är ett tillbehör till Silokings självgående foderblandare som genom en integrerad hack ser till att halmen är finsnittad redan innan den kommer i behållaren. Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren blandningstiden väsentligt och minimerar risken för att korna sorterar fodret. Foderblandningen blir homogen till alla djuren och sammantaget möjliggörs en effektivare foderhantering.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share