Precisionsodlare med webbverktyg

Hushållningssällskapen lyfter sitt markkarteringskoncept till ny nivå

Hushållningssällskapen lyfter sitt markkarteringskoncept till en ny nivå med en webbaserad helhetslösning för precisionsodling. Bild: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Nu kan alla bli precisionsodlare med nytt enkelt webbverktyg från Hushållningssällskapen.

Hushållningssällskapen lyfter sitt markkarteringskoncept till en ny nivå med en webbaserad helhetslösning för precisionsodling. Genom markkartering.se kan man utifrån aktuella och historiska markkarteringsvärden få en bild av hur värdena förändrats över åren, se sina markkarteringskartor på ett enkelt och översiktligt sätt, få en växtnäringsberäkning och skapa styrfiler för fosfor, kalium och kalk utifrån den aktuella markkarteringen.

Det är en helhetslösning inom markkartering som utvecklats av Hushållningssällskapen och det är en enkel webbaserad tjänst där man som markkarteringskund hos Hushållningssällskapen hittar sina aktuella och historiska markkarteringsvärden som finns i Hushållningssällskapens databas.

Genom en personlig inloggning får man kostnadsfritt digitala interpolerade kartor på alla sina markkarteringar, man kan enkelt jämföra värdena över åren mellan provtagningarna, få en gödslingsberäkning utifrån sin aktuella markkartering samt att kartorna alltid finns tillgängliga på webben på datorn, surfplattan eller mobilen. Utifrån de aktuella värdena kan man nu skapa en styrfil direkt i verktyget för platsanpassad spridning av kalk, fosfor och kalium. Även styrfil för varierad utsädesmängd utifrån lerhalt går att ta fram.

Verktyget har från första början utvecklats av Hushållningssällskapet Skåne, Simon Månsson Niftitech och HiR Skåne. Sedan ett år tillbaka drivs utvecklingen av de flesta Hushållningssällskapen i landet.

De senaste åren har tekniken för att styra insatser inom växtodlingen ökat och tekniken har blivit mer tillgänglig och prisvärd för lantbrukare. En aktuell markkartering är en bra grund för planering av insatser i växtodlingen och ger också ett kvitto på hur växtodlingen sett ut historiskt på gården. Att göra styrfiler utifrån markkarteringen gör det möjligt att styra insatserna exakt efter markens förutsättningar.

Är man markkarteringskund sedan tidigare hos Hushållningssällskapet finns markkarteringsvärden provtagna med GPS lagrade i Hushållningssällskapens databas och de får man tillgång till på planeringsverktyget som heter markkartering.se. Det enda som man som användare behöver göra är att registrera sig som användare på markkartering. se.

Växtnäringsråden baseras på jordbruksverkets gödslingsråd och Hushållningssällskapets aktuella och oberoende kunskap inom svensk växtodling.

Källa: Hushallningssallskapet.se

Share