Överklaganden hotar demokratin

Jan Teichert känner sig närmast uppgiven sedan frågan beträffande jakt på varg har ältats så länge och att demokratin sätts ur spel genom överklaganden av demokratiskt fattade beslut.

Jan Teichert känner sig närmast uppgiven sedan frågan beträffande jakt på varg har ältats så länge och att demokratin sätts ur spel genom överklaganden av demokratiskt fattade beslut.

VALDEMARSVIK (JB)

– Det finns demokratiska beslut fattade av regering och riksdag. På det här sättet kan man sätta demokratin ur spel, säger Jan Teichert, ordförande för Svenska Jägareförbundets krets för Valdemarsvik- Söderköping och boende i Gryt.

Det han syftar på är vinterns vargjakt som beslutats av Naturvårdsverket i enlighet med tidigare fattade beslut och som sedan överklagats till kammarrätterna. Och att dessa dessutom kommit fram till olika beslut i det som i princip är samma fråga. I det fallet är det kammarrätten i Göteborg som påverkar det hela i det område där Valdemarsvik- Söderköping finns.

Att det bland andra är Naturskyddsföreningen som överklagat besluten och att den jurist som driver frågan för deras räkning, avlönas via ett bidrag från Naturvårdsverket, förefaller minst sagt märkligt.

– Jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Jag trodde vi fått slut på den här möjligheten att överklaga. Det är ju ändå så att vi har den ordningen att det är Naturvårdsverket som beslutar beträffande jaktfrågor. Man blir lite uppgiven i den här frågan som ältats så länge.

Han menar att vargdebatten seglat iväg och ger inte mycket för de argument som används. Samtidigt har han full förståelse för den rädsla som finns hos de människor som bor i dessa områden där vargen är etablerad. För många har deras livskvalitet minskat i betydande omfattning.

Fördröjningen som den, i varje fall för tillfället, inställda jakten för med sig, gör att den planerade jakten kanske inte alls blir av. De för vargjakt lämpliga väderbetingelserna med spårsnö kanske uteblir under denna jaktsäsong.
– Vi har ju inte några vargrevir i vårt område, men det är ju bara en tidsfråga innan så är fallet. En ohämmad tillväxt av vargstammen på grund av utebliven förvaltning genom jakt, påskyndar ju självklart denna utveckling.

Vad detta får för konsekvenser för dem som bedriver fårskötsel i området är ju väl känt och hur detta på sikt bidrar till att den biologiska mångfalden minskar. Detta på grund av att betade marker växer igen och kanske istället beskogas och detta därför att ett rovdjursslag tar en sådan plats i faunan.

– Man kan slå fast att vargen som ras definitivt inte är utrotningshotad. Hur som helst är det viktigt att vi får ordning och reda så att man i framtiden kan lita på att demokratiskt fattade beslut av riksdag och regering följs.

Han är också synnerligen kritisk till att EU har sådan makt över hur jaktfrågorna ska hanteras i Sverige. Där sitter människor på höga positioner som inte alls känner till de förhållanden som råder i vårt land.

Där lyfter han även fram förslaget att förbjuda halvautomatiska vapen vid jakt och sportskytte. Ett förslag som ska vara ämnat att motverka terrorism, men som istället slår mot vanliga laglydiga människor, utan att på något sätt uppnå sitt syfte.

Text och bild HANS ANDERSSON

Share