Ökat intresse att anställa

Intresset för att anställa, särskilt bland större lantbrukare, har ökat kraftigt visar en undersökning.

Underhåll av maskiner och byggnader samt att investera i verksamheten. Det är vad den stora andelen lantbrukare svarar att de i första hand skulle använda överskottet till om de hade förbättrad lönsamhet.

Intresset för att anställa, särskilt bland större lantbrukare, har ökat kraftigt och är det högsta sedan 2012. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbruksföretagare.

80 procent av lantbrukarna svarar att om de hade ett ekonomiskt överskott skulle de lägga pengarna på underhåll av maskiner och byggnader alternativt investera i verksamheten. Att vilja investera i verksamheten i allmänhet är vanligare än genomsnittligt bland lantbrukare under 40 år (56 procent) och 41–55 år (48 procent), men mindre vanligt bland de över 55 år (27 procent).

Det är även främst de yngre under 40 år (18 procent) och större lantbrukarna (14 procent) som är mer inriktade på att utveckla verksamheten genom att anställa. Intresset för att anställa har i snitt ökat sedan 2019 och är det högsta sedan undersökningarna inleddes 2012. I den senaste undersökningen, baserad på enkätsvar från hösten 2020, är andelen som vill anställa sju procent, en ökning med 250 procent jämfört med 2012 då motsvarande andel endast var två procent.
– Resultatet återspeglar vad vi dagligen ser i vår kontakt med gårdar över hela landet. Det finns en väldigt positiv känsla i lantbruksnäringen, vilket gör att många väljer att utveckla sin verksamhet och ibland även anställa, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Rapporten visar också andelen lantbrukare som skulle vilja använda överskottet till att amortera (18 procent) samt spara (11 procent). Andelen som vill amortera är vanligare i åldersspannet 41–55 år (26 procent) medan sparande/placeringar vanligare bland boende i Götalands slättbygder (21procent).

Share