Ökar kunskapen om vindkraftsljud

Två nya projekt inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk. Totalt omfattar Energimyndighetens satsning närmare sex miljoner kronor.

Resultaten från de nya studierna kommer att ge säkrare modeller för att beräkna ljudets utbredning kopplat till kunskap om hur ljudet upplevs av människor.

– Det blir ett viktigt verktyg för dem som planerar och projekterar ny vindkraft. På så sätt kan också störningar minimeras, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndig – heten.

Det ena projektet leds av meteorolog Conny Larsson vid Uppsala universitet. Han har tidigare lett en stor och internationellt uppmärksammad studie av ljudutbredning från vindkraft.

– Tidigare forskning har handlat om lägre verk främst i jordbruksmark. Därför är det angeläget att undersöka människors upplevelser av ljud i annan typ av terräng där högre verk har uppförts de senaste åren, säger Anette Andersson, sektionschef på Naturvårdsverket.

Det andra projektet leds av Penny Bergman, forskare vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Målet här är att kartlägga och vikta olika faktorer som kan påverka graden av störning. De båda projekten kommer att samarbeta, och slutrapporterar i juni 2017.

Share