Nytt stöd till landsbygdsbutiker

Servicenoder på landsbygden får akut hjälp

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

LINKÖPING (LT)

Landsbygdsbutiker som är så kallade servicenoder ges möjlighet att söka extrastöd. Kommunen anslår 500 000 på grund av butikernas ökade kostnader.

Värdet av landsbygdsbaserade affären, att ha en butik på den ort man är bosatt är omvittnat stort. Linköpings kommun har ett antal så kallade servicenoder. Det betyder att landsbygdsbutiker också erbjuder en viss kommunal service. Att tillhandahålla den ger en ersättning.

I dagarna beslutade kommunstyrelsen att ge de här servicenoderna en möjlighet att söka extrastöd. Totalt för de fem aktuella butikerna handlar det om 500 000 kronor.

Bakgrunden är att det, som bekant, råder ”en extraordinär situation med skenande varu- , bränsle- och elpriser.”. Den påverkar de flesta och på landsbygden riskerar tillgången på dagligvaruförsörjningen i servicenoderna försämras.

När fick ni indikationer på att det här stödet behövs?
– Vi blev inbjudna till en politikervecka i Skeda Udde och jag tror alla partier var där och besökte, berättar kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M). Vi fick också tillfälle att prata med Skeda Uddeborna och en del av det där var att vi pratade lite om förutsättningarna för våra lanthandlare.
– Det var i augusti. Sedan är det ju klart att vartefter utvecklingen som slår rätt emot handlarna så har vi fått signaler från flera av dem att läget är ganska akut.
– Vi har utifrån det startat upp en diskussion i den politiska ledningen utifrån vad vi kan och inte kan göra. Det landade i att vi har fattat beslut att vi ska jobba med servicenoder på våra landsbygdsorter, vi har pekat ut fem orter.

Orterna är Bestorp, Brokind, Nykil, Skeda Udde och Ulrika, men enligt uppgift omfattas inte Bestorp av den här möjligheten eftersom affären är för stor.

Det finns också ett ganska tydligt regelverk om vad en kommun får och inte får och just ekonomiskt stöd får man i regel inte ge. Samtidigt kan man i och med att systemet med servicenoder på landsbygden användas till att ge lite bättre förutsättningar för handlarna om man som nu i det här läget behöver ge ett akut stöd för att säkerställa att kommuninvånare kan få fortsatt tillgång till den här kommunala servicen.

Förslaget om det här stödet möttes av bifall i kommunstyrelsen.
– Vi kommer från årsskiftet ha ett styre bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi pratade ihop oss redan nu om det här förslaget och så möttes det av total enighet i kommunstyrelsen.
– Inte minst i valrörelsen när vi varit ute på många ställen i kommunen så var det många som lyft betydelsen av affärerna säger Niklas Borg vidare. Sedan är det ju så att vi inte gör några anspråk på att tro att det här är lösningen på deras bekymmer utan för att lätta upp bördan i ett akut läge.

Vad händer då om krisen fördjupas eller fortsätter?
– Det vi fattat beslut om nu är ett engångsstöd. Stödet till de här butikerna utifrån att de har den här rollen som servicenod på landsbygden löper ju på.

Staten har, om krisen blir värre, möjligheter att ge ekonomiskt stöd på ett annat sätt än vad kommunen har utifrån lagstiftningen.
– Sedan kommer vi givetvis behöva ha en diskussion om hur den här rollen ska se ut framöver, vad det för typ av kommunal service de ska tillhandahålla och hur ska ersättningen se ut för det. Jag vill ju hellre det än att prata akut stöd, men vi kommer alltid behöva förhålla oss till verkligheten.

Stöd i all ära, men Niklas Borg framhåller också en viktig omständighet, själva grunden för landsbygdsbutikers vara eller inte vara:
– Är man rädd om sin lokala butik på sin ort då måste man också se till att handla där, att visa att man är beredd att stötta den genom att handla där. Annars kommer det inte hjälpa oavsett vilka olika stödsystem vi har för att det ska finnas en bra service på de här orterna utifrån kommunens perspektiv.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share