Nationellt kunskapsnav

LiU-forskarna Per Frankelius och Karolina Muhrman.

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över tre år och har en budget på 20… miljoner kronor.

Genom en upphandling genomförd av Jordbruksverket blev Linköpings universitet utsett att ansvara för ett nytt kunskapsnav som ska lyfta digitaliseringens möjligheter för svenskt jordbruk. En viktig del i arbetet blir att förädla, paketera och förmedla kunskap till jordbruksnäringen. Kunskapsnavets kansli placeras vid Linköpings universitet och leds av LiU-forskarna Karolina Muhrman och Per Frankelius.

– Vi är jätteglada för att Linköpings universitet får möjlighet att koordinera kunskapsnavet. LiU är sedan länge starkt inom teknik och har flera satsningar inom lantbruksteknik. Nu skapas därför en riktigt stark kunskapsmiljö här, säger Karolina Muhrman.

Navets uppdrag kan sammanfattas i fem huvudsakliga områden – omvärldsanalys, behovsanalys, koordinera samarbete och dialog, testa och utvärdera ny teknik samt paketera kunskap.

Till navet knyts ett expertnätverk med representanter från Gård och Djurhälsan, Lovang Lantbrukskonsult, Ludvig & Co, Växa Sverige, SLU, LRF, AI Sweden c/o Lindholmen Science Park, DeLaval, Väderstad, IoT world, Sweden Secure Tech Hub och Agtech Sweden.
– Det formaliserade expertnätverket har både bred och djup kompetens inom lantbruk och digitalteknik och kommer stå för en stor del av navets aktiviteter, säger Per Frankelius.

Navet kommer också ha en referensgrupp bestående av bland annat aktiva lantbrukare, teknikföretag, medlemsorganisationer och rådgivare som kunskapsorganisationer. Källa: Linköpings universitet

Share