Mörk månad för vildsvinsolyckor

November sticker ut i olycksstatistiken

Den vanligaste viltolyckan är med rådjur; nästan 47 000 olyckor rapporterades in till Nationella Viltolycksrådet under 2018.  Vildsvinen tar en andraplats med nästan 7 000 olyckor samma år. Bild: MIKAEL GRENNARD

SVERIGE

Viltolyckorna ökar och november är en riktigt svart månad i olycksstatistiken. Ökningen förklaras till stor del av vildsvinen, som blir allt fler och sprider sig norrut i landet. De senaste tre åren har olyckorna med vildsvin fördubblats på vissa håll i landet.

– Som bilist bör du anpassa farten och vara mycket uppmärksam när du kör i viltrika trakter så här års, säger Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert på Länsförsäkringar.

Den vanligaste viltolyckan är med rådjur; nästan 47 000 olyckor rapporterades in till Nationella Viltolycksrådet under 2018. Men vildsvinen tar en andraplats med nästan 7 000 olyckor 2018 – före både älg och hjortdjur.

Hittills i år har det rapporterats in 33 785 olyckor med rådjur och 4 993 med vildsvin.

– Våra kostnader för skador på grund av viltolyckor har sista tre åren ökat med 16 procent. Under 2018 betalade vi ut drygt 320 miljoner kronor i ersättningar till våra kunder. Dessbättre är det relativt liten andel personskador utan mest skador på bilen, säger Maria Wedin.

Mellan 2016 och 2018 har olyckorna ökat mest i Blekinge (208 procent), Kronoberg (98 procent), Halland (89 procent) och Västra Götaland (76 procent).

– I vår egen statistik ser vi att risken för att råka ut för en viltolycka är högst i Kalmar och Kronoberg, och där står vildsvinen för en stor del av djurolyckorna, säger Maria Wedin.
Hon ger också en varning:
– Tänk på att vildsvin är flockdjur, fler än ett kan dyka upp. Vildsvin kan vara aggressiva så har du krockat med ett vildsvin ska du tänka på att hålla ett säkerhetsavstånd och kanske vänta lite med att stiga ur bilen medan du ringer till polisen.

Källa: LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Share