Mjölkens dag i riksdagen

Östgötapolitikern Magnus Oscarsson (KD) satte fokus på mjölken för fjärde gången

Paneldebatt i riksdagen om den svenska mjölken. Anordnaren av Mjökens dag, Magnus Oscarsson (KD), ses tvåa från vänster i främre raden.

I riksdagens korridorer kallas KD-politikern Magnus Oscarsson från Ödeshög ibland för Mjölk-Magnus. Han har ett omvittnat engagemang för den svenska landsbygden och nyligen arrangerade han för fjärde gången Mjölkens dag i riksdagen.

När Magnus Oscarsson kom in riksdagen 2014 var böndernas ersättning för mjölken nere i 3.04 kronor per liter och Magnus fick ta del av många berättelser om hur svårt det var att klara sig som mjölkbonde i Sverige. Det gjorde stort intryck på honom, så han bestämde sig för att upplysa sina riksdagskollegor och försöka hejda prisfallet. Det blev startskottet till den första Mjölkens dag.

Dessvärre fortsatte priserna att sjunka och under en period förlorade Sverige fem mjölkbönder i veckan. Under 2017 steg äntligen priserna men har på senare tid börjat dala och nu är vi åter nere på cirka tre kronor per liter, så behovet av att belysa mjölkböndernas situation finns i högsta grad kvar.

Den 14 mars arrangerade Magnus den fjärde upplagan av Mjölkens dag i riksdagshuset. I första kammaren hölls en paneldebatt med LRF Östergötlands Peter Borring som moderator. På plats var bland annat Arla, ICA, Axfood, Jordbruksverket och cirka hundra svenska mjölkbönder,

– Det var en god atmosfär och alla tyckte det var väldigt positivt, men de hoppas också att det ska bli en verklig förändring. Vi måste inse att vill vi ha en levande landsbygd räcker det inte bara med att prata. Vi måste lägga konkreta förslag som verkligen gör skillnad för människor. Vi måste ha jordbrukare som känner framtidstro och vågar satsa så vi får en levande landsbygd, säger Magnus och fortsätter:

– Alla sa: nu har vi som olika aktörer gjort väldigt mycket, men vad har ni politiker gjort och vad vill ni framåt? Jag är nöjd med att vi är överens med regeringen om målet för livsmedelsstrategin, men nu behövs det konkreta förslag. Vi politiker måste visa att vi menar allvar och titta på de lagar och förordningar som gör det dyrare att producera mjölk i Sverige än i andra EU-länder.

Magnus vill lyfta fram tre olika saker som han anser är särskilt viktiga. Det första är att ändra i miljöbalken där livsmedelsproduktion klassas som miljöfarlig verksamhet. Det andra är att sänka dieselskatten. Och det tredje är att förenkla regelverket. Idag har en svensk bonde cirka 800 regler att förhålla sig till och det vill Magnus minska med 30%.

– Regelbördan måste minska, vi borde göra som i Finland där deras motsvarighet till Jordbruksverket satte sig ned med de finska bönderna och kom överens om vilka regler som skulle ändras.

Hur länge kommer du fortsätta med Mjölkens dag?

– Så länge det behövs. Vi måste se till att livsmedelsstrategin verkligen gör skillnad så att våra ungdomar ser att det finns en framtid som mjölkbonde i Sverige och vill satsa på det.

Text:TOBIAS PETTERSSON

Share