Minst fyra nya vargvalpar i länet

Viltkamera fångade vargarna på film

Stillbild ur en film som är tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i Långbogenreviret mellan Boxholm och Finspång. Fyra valpar och en vuxen varg syns på filmen. Bild: LÄNSSTYRELSEN

FINSPÅNG (JB)

Under 2021 har det fötts minst fyra vargvalpar i det östgötska vargreviret norr om Roxen. Det framgår av en film från en av Länsstyrelsens viltkameror i reviret.

I början av 2018 bildade två vargar revir mellan Borensberg och Finspång. Reviret fick namnet Långbogen efter en sjö i området. Under vargparets första år i länet uteblev tillökning, men under 2019 och 2020 visade Länsstyrelsen Östergötlands rovdjursinventeringar att det hade fötts sju respektive fyra valpar.

En tisdag i september kunde Länsstyrelsens viltspårare konstatera att det hade fötts valpar i reviret även under 2021. Detta efter att en vuxen och fyra valpar fastnat på en film som är tagen med en av Länsstyrelsens viltkameror i reviret.

– Att det fötts nya valpar var ganska väntat eftersom Länsstyrelsen under sommaren har fått rapporter från personer som har sett valpar i reviret. Dessa observationer har vi inte kunnat bekräfta förrän nu, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i Länsstyrelsens arbete med rovdjursinventeringen. Det går att bidra genom att rapportera rovdjursobservationer via Skandobs.se eller med hjälp av appen Skandobs Touch

Sommaren 2020 fälldes den vuxna vargtiken i Långbogenreviret i samband med en skyddsjakt som beslutades efter flera angrepp på nötdjur. Det är därmed oklart vilken individ som har fött de nya valparna.
– Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Då kommer vi att samla in spillning i reviret för att få svar på vilka och hur många individer som finns i området, säger Fredrik Näsman.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Östergötland handlar om lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. Länsstyrelsen inventerar, spårar och besiktar skador som misstänks ha gjorts av rovdjur så att djurägaren får ersättning. Mellan 2014–2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och markägare för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Share