Miljövänligt ökar

Nästan hela skara på Fundins olja samlad. Ägaren, Hans Fundin, kan ses i ljusblå skjorta på fjärde plats från vänster.

Nästan hela skara på Fundins olja samlad. Ägaren, Hans Fundin, kan ses i ljusblå skjorta på fjärde plats från vänster.

TRANÅS (JB)

För familjeföretaget Fundins olja AB är en hög servicenivå till kunden viktig. Man levererar både direkt till gårdar och genom såväl egna mackar som i samarbete med andra. Efterfrågan på miljövänliga bränslen ökar.

Företaget Fundins olja har funnits sedan 1955. Det var farfar till nuvarande ägaren, Hans Fundin, som grundade verksamheten. Hans pappa tog över 1961. Fundins kör med egna bilar och har erfarna chaufförer med god lokalkännedom. Leveranser av diesel och eldningsolja sker till Östergötland och Småland. Företaget erbjuder det mesta inom området och även tjänster som tankskötsel.

Den givna frågan idag är hur det ser ut med miljöbränslen. Väljer kunderna till exempel RME och HVO?
– Efterfrågan ökar på RME och miljöanpassade bränslen. HVO har blivit poppis. RME är inte lika populärt längre, det är en prisfråga, berättar Hans Fundin.
– Vi kör själva på HVO i den mån vi kan. Stationer som säljer HVO finns inte på alla platser längs leveransvägarna och därför kan någon bil behöva tanka vanlig diesel, men i stort så är det HVO som gäller för Fundins bilar. Vi har också en sjömack vid Torpön, där man bland annat kan tanka båten med akrylatbensin, berättar Hans Fundin.

Ni levererar också direkt till gårdar, entreprenörer, industrier och privatpersoner. Hur är det med lantbruken, ökar eller minskar leveranserna dit?
– Marknaden ökar ständigt för oss. Det är viktigt att hålla en hög servicegrad med snabb leverans och det försöker vi göra det är extra viktigt vid skördetider, menar Hans Fundin.

Stölder av diesel på landsbygden är ett problem. Hur skyddar man sig?
– Man har numera många försiktighetsåtgärder för att förhindra stölder. Det är olika på olika platser, men man placerar inte längre en olåst tank mitt på gården. Finns det väldigt bra lås så borrar kanske tjuvarna hål i tanken och tömmer därifrån istället.

När det gäller placering av tankar så kan man se det ur flera vinklar. En öppet placerat tank är lättare att stjäla från, men samtidigt lättare att bevaka från håll och därmed obekvämare för tjuvar. Om tanken är undangömd är den svårare att stjäla från men svårare att bevaka. Sedan finns ju alltid användaraspekten, skyddet får inte bli ett hinder i verksamheten.

– Stölderna har minskat mot för några år sedan. Jag kan inte säga varför, det går lite i vågor. Vi själva hade jätteproblem med stölder på en del av våra egna dieselmackar. Det var en bil från utlandet som åkte runt och stal, den åkte fast i Borås. Efter den perioden har vi installerat larm. Det var en stor investering, men den har lönat sig, understryker Hans Fundin.

Kartan över var man hittar era stationer visar ett stort geografiskt område som täcker stora delar av Småland och Östergötland. Planerar ni att utöka ytterligare?
– Vi försöker bygga nya mackar och tappar. Det är viktigt med bra läge. I annat fall kommer kunderna att söka sig till andra mackar, betonar Hans Fundin.

Personlig och bra kompetent service är uppskattat såväl som i många fall nödvändigt. Det sådana här familjeföretag kan erbjuda har sin givna nisch med en efterfråga som gör att de kan fortsätta att utöka.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: Privat

Share