Med generationsskifte i fokus

Fullt hus blev det när Valdemarsviks sparbank och Södra bjöd in till det som hade rubriken ”Generationskifteskväll”.

VALDEMARSVIK (LT)

Med en massa fina bilder och en berättarkonst som endast Peter Gerdehag är mäktig, trollband han publiken i Folkets hus. En tillställning som var fullbokad närmare en vecka innan den gick av stapeln. Det var Valdemarsviks sparbank och skogsägarföreningen Södra som hade bjudit in och andra frågor som togs upp var generationsskifte och prisutvecklingen på lantbruksfastigheter.

Peter Gerdehags nya bok, ”Landet som inte längre är”, var utgångspunkt för de bilder som visades och vad han hade att berätta. En bok som har producerats under 37 års tid och som såldes för första gången på kvällen. De sista bilderna var endast ett par veckor gamla.

Det handlade om livet hemma hos familjen Caremalm, Sture och Britta, samt Stures bror Karl-Uno, på gården Kroxhult i Kristdala, utanför Oskarshamn.

Med varlighet och samtidigt humor skildrar Gerdehag deras vardag och förhållande till det kulturarv de fått att förvalta. Detta i en bygd som minner om en svunnen tid och där stenrösen vittnar om ett hårt arbete, för att få till de småskiften där det odlas.

Med en närmast religiös framtoning om samspelet mellan människor och djur, samt den naturliga miljö där dessa levde tillsammans, fick Gerdehag publiken att glömma tid och rum.

Hela berättelsen tog sin början där han kom körande på den lilla vägen i Småland, dit han via tips hade hittat. Den första bilden visade en vy med en gårdsbildning och han frågade vad det var för speciellt med denna.

– Det är koskiten på båda sidorna som visar att här går kor fram och tillbaka morgon och kväll, sade Gerdehag.
Det var just detta han var ute efter. Han som tidigare hade utfodrat havsörnar, för att få bilder på dem, var nu ute efter något annat.
– En liten kobesättning med horn är sällsyntare än både havsörn och pilgrimsfalk idag.

Det var i denna miljö han nu har skildrat ”Landet som inte längre är”. Och det är just detta det handlar om. Kanske var familjen Caremalm de sista, i varje fall var de en av de sista, som levde på detta sätt som så många gjort före dem. Men som nu är till ända.
– Först är det verklighet, sen är det minnen, för att sedan bli sagor och myter.
De sista bilderna som Peter Gerdehag visade, var från Stures begravning och till och med när jorden fyllde igen graven. Den jord som han med sådan vördnad och fäderneärvd kunskap brukat under så många år.

Att ta över mikrofonen efter Gerdehag var inte det lättaste, men Viktor Silvermark från Södra Skog och avdelningen Södra Skogsekonomi, tog sig an den uppgiften.

Generationsskifte på gården var hans ämne och han belyste detta utifrån flera aspekter. Han poängterade att man bör diskutera igenom detta i god tid och att verkligen planera skiftet, istället för att låta det gå så långt som till att det blir fråga om arv. Handlingsfrihet och de möjligheter som då står till buds är ytterst begränsade. Det är också värdefullt att föräldrar och barn är överens innan ett skifte äger rum.

– Det här är frågor som kan kännas jobbiga idag, men vad säger att de skulle vara enklare att lösa i framtiden, sade Silvermark.
Han poängterade att detta är en process som tar tid och som får ta tid. Men att det är ett planerat övertagande som har störst chans att bli lyckat.

Per Wahl, mäklare på Areal, behandlade frågor rörande värdet på lantbruksfastigheter. Detta utifrån sin långa erfarenhet och den förväntade utvecklingen som finns inom branschen.
– Det finns mycket som påverkar marknadsvärdet på en fastighet, till exempel läge, virkesförråd och trender på marknaden. Något som fått allt större betydelse är boniteten, eftersom köparna tittar allt mer på detta, sade Wahl.

Han konstaterade också att prisutvecklingen på lantbruksfastigheter i Östergötland och Kalmar län har legat något så när stilla de senaste åren, med en markant ökning sista halvåret 2016. Vidare att det framgent ser ut att vara en fortsatt stabil marknad med bra efterfrågan.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share