Mässa om avlopp lockade många

Intresset var stort när Tekniska verken och Linköpings kommun arrangerade en angelägen mässa om enskilda avlopp på Konsert och kongress.

LINKÖPING (JB)

Tekniska verken och Linköpings kommun arrangerade en mässa om enskilda avlopp. Många sådana avlopp är inte godkända och behöver bytas ut. Det finns många frågor om vad som gäller, hur man ska gå tillväga och vad man ska välja i utbudet.

En mässa om enskilda avlopp… kan det vara något? Ja, faktiskt och intresset var stort. Flera besökare kom redan innan utsatt öppningstid. Tekniska verken och Linköpings kommun arrangerade den här angelägna mässan på Konsert och kongress.

Linköpings kommun har i år inlett en tioårig översyn av enskilda avlopp. Resultat och erfarenheter från andra kommuners översyn och inventeringar har visat att omkring hälften av de enskilda avloppen inte når dagens krav. Är det likadant i Linköpings kommun?

– Jag har ingen statistik nu eftersom det här påbörjades i år, säger miljöskyddsinspektör Kristina Hemström. Det är rätt vanligt att man inte har tillstånd eller gamla tillstånd från 70-talet. Man har helt enkelt inte den konstruktionen eller uppbyggnaden som det ska vara enligt dagens krav.
– Det förekommer en hel del att det är en trekammarbrunn och så går det rakt ut eller så vet man inte så mycket om vart avloppet det tar vägen.

Utställarna var många och de hade olika lösningar och system för avlopp. Många liknade för ett otränat öga varandra, även i de lockande texterna som alla tycktes sälja på ordet ”unik”. Här fanns olika markbäddar och små reningsverk. Ett par exempel: Markbädd på burk är en fiffig och intressant lösning.
– Fördelen är att den är kapslad, berättar Christian Fecht från företaget 4evergreen som säjer burken.
Någon påverkan till eller från den omgivande marken sker därför inte. Man kan ha burken till en enskild fastighet eller hur många som helst. Christian Fecht berättar att den största anläggningen man gjort i Sverige är för 75 personer.

Sticker burken upp ovanför marken?
– Nej, du får bara ett lock. Den går utan el, behöver inga besiktningsavtal och är väl digt enkel att sköta.
– Vi har haft den på svensk marknad sedan 2007 och den har funnits på Europamarknaden sedan 1980-talet. Det är en väl beprövad produkt och det här är originalet.

Örjan Roos, från Roos Utemiljö AB, är markentreprenör och har ett samarbete med Fann och valde att stå med i deras monter. Han förevisade en ekologisk markbädd.
– Här skiljer jag mig nog mot alla andra som står här för jag är markentreprenör, inte säljare, berättar han. Jag har nog satt ner ett par av de andra tillverkarnas produkter och varit med och tittat. Jag tror mest på Fanns system. Jag tycker det här verkar bra och det är enkelt.

– Det här är vad jag tror på. Det är självfall, naturligt, det finns inga rörliga delare och påminner om det som varit men det är modernt. Här kan du enkelt göra en provtagning vilket är krav från EU.
Biologiska system slås lätt ut av bakteriedödande som klorin eller andra starka kemikalier så att kunna testa vattnet är viktigt. Även om Örjan Roos visade en reningsbädd så föredrar han ett minireningsverk.

Lennart Kedeborn är VA-rådgivare på Tekniska verken och han fick många frågor under dagen. Det är han ju van vid från sitt arbete men vilka är de vanligaste frågorna?
– Ofta är det lite om skillnaden mellan de nya minireningsverken och skillnaden mot de traditionella, berättar han. Ofta har de enskilda avlopp och vet lite om det.
– Mycket frågor är ju också om att kunna dra avloppet till det kommunala nätet, att försöka gå ihop kanske i ett område och bygga ett eget nät. Då försöker vi hjälpa med vad man ska tänka på.

Hur gör en nybliven ägare till en ett äldre hus som kanske är omodernt eller i alla fall inte anslutet någonstans? Var börjar man då?
– Det som man börjar med när man kommer i kontakt med mig är att titta på om det finns någon kommunal ledning i närheten. Det är egentligen det bästa alternativet, oftast för fastighetsägaren och även för miljön att dra till det kommunala ledningsnätet. Finns det andra hus i närheten? Om det är en längre sträcka kan man gå ihop.

– Hur ser tomten ut och hur är skyddsnivåerna? Jag är ingen konsult utan bara rådgivare om de olika alternativ som kan finnas och vad man ska ta höjd för.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share