Maskinstationen ett familjeföretag

Bröderna Bladins: ”Vi är uppvuxna i det här”

Albin, Andreas, Marcus och Rasmus framför en av 16 Fendttraktorer.

LINKÖPING (JB)

Bröderna Bladins Maskinstation kör i huvudsak lantbruksentreprenad, men har även hand om snöröjning och annat.

Nära Vårdsbergsrondellen öster om Linköping tätort ligger gården Viskeryd med den karaktäristiska platån eller ”Kullen”, som den mäktiga tiotalet meter höga 7- 8 000 kvadratmeter stora utfyllnaden nära vägen till Hjulsbro kallas.

Verksamheten som Kullen tillhör, Bröderna Bladins Maskinstation AB, torde vara ännu mer välbekant. Det är bröderna Marcus och Andreas Bladin som sedan 2001 driver maskinstationen. Ska man se lite i backspegeln så började maskinstationen tidigt:
– Pappa Dag började 1966 att köra åt andra lantbrukare så att vi är uppvuxna i det här, berättar de.
– Den här gården är så pass liten, endast 50 hektar så den kan vi inte leva på. Så därför har det varit så kallad lantbruksentreprenad som vi arbetar med, vi kör gödsel och foder i huvudsak.
– Vi tog över 2001. Vi hade ju varit med och arbetat långt innan dess. Pappa hade inga heltidsanställda utan hade inhoppare som hjälpte till i perioder, sedan var det familjen som körde, och han kallade sig för Familjen Bladin då.

Marcus har varit med och kört under stora delar av 90- talet och Andreas kom igång i mitten av 90-talet. Att maskinstationen är ett familjeföretag är tydligt. Andreas har två söner varav Albin arbetar på gården och Rasmus går sista året på Vretaskolan och utbildar sig i samma riktning.

Verksamheten står på flera ben, men 70 procent av omsättningen kommer från lantbrukskörning. De flesta kunderna finns inom ungefär trefyra mils radie, men några finns längre bort.

Vad varje enskild lantbrukare behöver ifråga om tjänster och hur mycket varierar väldigt.
– Vissa är vi hos en gång om året, hos andra många gånger. En del pressar man bara lite hö åt, hos en annan ska det köras gödsel, ensilage och halm.

– De flesta har runt 60 till 150 mjölkkor. Har de 200 mjölkkor är de stora för oss. Vi jobbar mest i mellanbygden öster om Linköping.

Maskinstationen har cirka trehundra lantbrukskunder. För några år sedan fanns fyra hundra på kundlistan. Mjölkproduktionskunderna har minskat medan köttproducerande har ökat.

Om det blir för många som slutar vad har ni för planer framåt? Har ni andra planer som att utveckla verksamheten framöver?
– Vi är lite dåliga visionärer. Vi tar det år för år. Vi är glada och tacksamma över att ha en så trygg kundlista med återkommande kunder. Många gårdar är inne på tredje generationen nu som vi fått äran att hjälpa i snart 60 år.
– Sedan får vi se om vad de yngre bröderna Bladin skapar för visioner framåt och om det kan det bli ett nytt ben till.

Om man kan använda ett ord som högsäsong här så varar den mars till oktober. Mest arbete är det i april och augusti. Det gör att bröderna ibland får ta in personal med liten eller just ingen erfarenhet av de specifika momenten eller maskinerna. Lösningen är då att låta de nya börja med enklare sysslor och de mindre maskinerna, att låta dem växa in i arbetet.
– Det handlar bara om viljan och intresset. Man måste börja i rätt ände. Allt går om man vill, menar bröderna. Vinterhalvåret är behovet av personal betydligt lägre.

Något som framstår uppenbart är att en maskinstation är en typisk mansdominerad arbetsplats och så har det varit, men tjejer finns numera också här.
– Det är roligt att ha lite uppblandat. Första tjejen började 2018 så vi körde i 17 år utan några tjejer inblandade. Det har bara blivit positiva effekter av att ha minst en tjej i gänget. Det blir en annan stämning på något vis. Det blir lite tuffare med enbart grabbar, men det försvinner när tjejer är med i gänget. Vi har till i år en tjej med oss, men ser gärna att det börjar någon mera.

Personalfrågan är något som bröderna återkommer till. Sett över ett år så är det väldigt skiftande behov. Vi är fyra till sex helårsanställda, men i säsong upp emot 14-15 stycken. När jobben ökar så måste det finnas tillräckligt med personal, men man kan inte ha så många anställda hela tiden. Det bygger på säsongare och f-skattare.

Det som gäller för maskinstationen, om man kokar ner det till kärnan är ju:
– Här är det bara körda timmar som genererar pengar i företaget.

Text: BO BÄCKMAN

Share