Lyckad vildsvinsjakt

Viltparad efter första såten med fem fällda vildsvin, medan ytterligare ett är på ingång.

Viltparad efter första såten med fem fällda vildsvin, medan ytterligare ett är på ingång.

GUSUM (JB)

Ett större antal jakträttsinnehavare gick samma och anordnade en större jakt på vildsvin i trakterna av Narebo strax utanför Gusum. Totalt var det ett 50-tal personer som deltog i jakten som var lyckosam, eftersom man under dagen lyckades fälla elva vildsvin.

– Det finns gott om vildsvin i markerna och det är positivt när man kan göra så här tillsammans, säger Kenneth Bergerfalk.

Eftersom grisarna orsakar skador är det viktigt att jägarna ser till att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå. Själv sköter Kenneth om jakten på Narebo och Vikarebo, som ägs av Michael Ståhl.

Jaktledarna, för de olika marker som ingick, samarbetade bakom planeringen av jakten och det kommer även att bli ett uppföljningsmöte, där det finns möjlighet att diskutera upplägget. Gå igenom det som var bra och annat som kan göras bättre. Även då ta ställning till och detta ska bli en återkommande händelse.

– Jag vill framhålla Jörgen Karlsson som är den som drog igång det hela.
Men att organisera en jakt med 50-talet deltagare kräver omsorgsfull planering. Inte minst med tanke på säkerheten. Eftersom det är kulvapen som används, är detta extra viktigt.

Markerna delades upp i två avsnitt och därefter var det samling i logen vid Narebo, där det serverades gulaschsoppa. Det var Bosse Karlsson som fungerade som kock och via sitt företag inom skogsentreprenadbranschen, sponsrade han med maten.

Det kunde definitivt behövas lite värmande i halvtid, eftersom det dels blåste kallt och det förekom ett tilltagande snöfall under dagen.
– Hade det inte snöat så mycket under eftermiddagen så hade vi sannolikt lyckats fälla flera djur. Men vi är ändå nöjda med resultatet.

För att bedriva effektiv jakt på dessa nattaktiva djur är det antingen vakjakt vid åtel som gäller och detta är en övning som utförs nattetid. Sedan är det näst intill en förutsättning att samverka över större arealer, om man ämnar jaga med hund och vill uppnå ett bra resultat..

För att säkerställa att det skulle finnas grisar inne på markerna, så hade man även utfodrat dem en del en tid innan själva jakttillfället.
– Vi hade tillgång till totalt åtta hundförare med tillsammans elva, tolv hundar av olika raser. Samtliga dessa var specialiserade på just gris. Genom kontakt med grannmarkerna som inte var med på själva jakten, men kanske passade på sin egen mark, hade vi kommit överens om att denna dag endast skjuta gris.

Sannolikt blir det en fortsättning på denna form av jakt och med ännu större markareal att gå över, eftersom jakträttsinnehavare på intilliggande marker har visat intresse av att hänga på.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share