Lyckad vildsvinsjakt utanför Gusum

Ett 30-tal fällda djur blev resultatet

Totalt fälldes ett 30-tal vildsvin under jakten på det 3 000 hektar stora området. Bild: PIXHILL

VALDEMARSVIK (JB)

Det genomfördes en lyckad jakt på vildsvin i ett område omfattande cirka 3 000 hektar, nordväst om Gusum i Östergötland. Totalt fälldes ett 30-tal djur i samband med denna välorganiserade jakt.

Bakom jakten stod Kenneth Bergerfalk, jaktansvarig på gården Narebo. Han har ägnat mycket tid till planeringen.
– Detta var inte Östergötlands största jakt sett till arealen, men med en mycket bra utdelning, konstaterade Bergerfalk.

Totalt var det över 100 jägare ute i skogen denna dag. Bara på Narebo var det hela 38 och på just den marken fälldes totalt sex vildsvin. 26 hundförare med sammanlagt över 30 hundar var engagerade.

Det kan självfallet tyckas svårt att organisera en sådan jakt. Säkerheten är ju av yttersta vikt, inte minst med tanke på att det är kulvapen som kommer till användning.

I botten av planeringen fanns ett antal jaktlag ingående i det delområde av ett större älgskötselområde de ingår i. På detta sätt fanns redan en fungerande organisation, med jaktledare inom dessa.
– Vi jaktledare och hundförare träffades redan vid halv sju på morgonen, där det skedde en genomgång av vad som gällde, berättar en av jaktledarna.

Hundförarna delades sedan upp på de olika jaktledarna och deras respektive område. Strax efter åtta släpptes så hundarna och då fanns passkyttarna redan på plats.

Ute i skogen var det för passkyttarna till en början relativt tyst. Det enda som hördes var det stilla suset i trädkronorna, samt den kommunikation på komradion som fördes mellan hundförarna och vissa jaktledare.

Det dröjde dock inte länge förrän det hördes hundskall. Med tanke på att det var hundar specialiserade på vildsvin som var i farten, steg självklart spänningen.

Emellertid är det inte ovanligt att de hundar som används även jagar älg och ibland hände detta. Vår tilldelade hund gjorde detta och kom att skälla ståndskall på en grannmark som låg utanför det område där den samordnade jakten pågick. Hundföraren åkte emellertid till området och kopplade hunden, för att senare åter släppa den på vårt område.

Men att en hund var ute på vift gjorde inte så mycket, eftersom det fanns andra som var i farten. Som passkytt fanns det därför anledning att vara på tå hela tiden.

På grannmarken jagar en hund och hundföraren får möjlighet att fälla en gris, bara ett par hundra meter från mitt pass. Någon minut efter detta passerar en större gris inne bland träden, som jag endast ser ryggen på och strax därefter passerar hunden.

Hunden går cirka 15 meter från löpan där grisen passerat, men med tanke på vindriktningen, hade den ändå helkoll. Det är för hunden fråga om ett helt annat luktsinne än vårt.

Av vildsvin var det denna rygg jag såg under jakten. Senare under dagen fällde en av hundförarna en gris på vår mark. Men då hade vi även hunnit med att grilla korv och samtidigt löst några världsproblem vid brasan.

– Jag tyckte det fungerade bra och det förekom inga skadeskjutningar. Endast ett längre eftersök genomfördes, konstaterade Bergerfalk.

Förutom att det blev en lyckad jakt med många fällda vildsvin vill han gärna peka på en annan effekt som en jakt av detta slag medför. På detta sätt träffas man över markgränserna och gör något tillsammans, vilket är positivt för det fortsatta umgänget ute i markerna.

En annan intressant bieffekt var att passkyttarna även observerade ett antal älgar i området. Genom att det var samordnad rörelse i ett förhållandevis stort område, rörde sig även älgarna en del och visade sig för jägarna. Detta gav en bild av älgtillgången i området.

Bland jaktdeltagarna har i efterhand lämnats många positiva omdömen beträffande den organisation som låg bakom och vilken bidrog till det positiva utfallet.

Text: HANS ANDERSSON

Share