Läs och lär i Kolmårdsskogen

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

NORRKÖPING (LT)

Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket där syftet är att skapa förutsättningar för skogsrelaterade jobb. Väx med skogen-stöd ger medelstora och små företag möjligheter att få en ekonomisk tillväxt inom innovation och förädling eller upplevelser och rekreation som knyter an till skogen.

År 2014 beviljade Skogsstyrelsen stöd till Djupviks gård i Kolmården som ägs och drivs av makarna Fredrik och Magdalena Svahn samt dottern Stina Sidwall och hennes sambo Karl-Johan Pettersson.

– När jag fick fick syn på ansökningen Väx med skogen väcktes vårt intresse och tillsammans med mina föräldrar har vi arbetat fram en idé där syftet är att främja tillgängligheten för skogsaktiviteter men även att skapa möjligheter för natur och kulturhistoria. Både för allmänheten men också för turism och gröna näringar. Det passar oss bra eftersom mamma och pappa har jobbat med Grön rehabilitering. Vårt projekt är också riktat mot lantbruksföretagare genom att ge arbetsmöjligheter för att vi ska kunna leva av gården på lite olika sätt, berättar Stina.

Gården är liten och arealen har inte förändrats på över etthundra år och idag går det inte att som förr leva två familjer av den. Resultatet av arbetet med projektet är en tre kilometer lång natur- och kulturstig samt ett välordnat vindskydd med hela Bråviken som fond. Den 23 oktober invigdes stigen som börjar vid mangårdsbyggnaden och slutar ute vid vindskyddet.
– Eftersom mamma är en duktig konstnär har hon målat skyltar som med text och bild illustrerar djurlivet längst med stigen. Av Skogsstyrelsen har vi fått färdiga inplastade skyltar som hänger lite var stans bland träden där vandrarna kan läsa om träden de stöter på.

Djupviksbäckens vatten ringlar sig fram genom gårdens marker. Bäcken har ett rikt bestånd av laxöring, flodnejöonögon och runt vattendraget finns spännande fågelarter som till exempel kungsfiskare och strömstare. I en slänt ner mot bäcken har grävlingar inrett sina gryt och det är ingen omöjlighet att det kan komma fram en och annan räv om turen är framme. Men redan vid början av naturstigen träffar vandrarna på gårdens två grisar som glatt grymtande bökar runt och ivrigt förväntar sig att få en smakbit av något gott.

Djupviks gård ligger precis nere vid en liten vik av Bråviken och på andra sidan viken sticker en hög udde ut i vattnet. Längst ut på uddens spets finns ett gammalt plomberat kanonvärn. Ingen har sett vad värnet innehåller men det kan dock tänkas att förutom en kanon kan värnet även ruva på någon hemlighet.

Djupvik är omnämnd i historien sedan 1300-talet och har gamla anor med bland annat vikingabo- platser. Området runt gården har stora kulturhistoriska intressen och värden. Bland annat har Gustav Vasa stått som ägare av Djupviks gård och i hans spår finns många historiska lämningar.

Karl-Johan är snickare till yrket och det är han som stått för arbetet med vindskyddet som är placerat uppe på värnet och det intilliggande dasset där en konungakrona, Gustav Vasa och drottnings Christina har sin givna plats på dassets väggar. Självklart står Magdalenas namn i ena hörnet på de tre målade tavlorna. Vindskyddet som också fungerar som lägerplats smälter mycket fint in i skogsmiljön och den intilliggande Bråviken.

För den som önskar anordnar familjen förbokade måltider där trötta vandrare kan slå sig ner på varma fårskinn som lagts ut på de massiva bänkarna och njuta av god mat och hänförande utsikt.

Fredrik och Magdalena övertog Djupviks gård av Magdalenas farbror år 1977, dessförinnan hade de arbetat på gården under ett par år. Mjölkproduktionen avvecklades 2000 och nu går det istället amkor och betar i hagarna tillsammans med familjens hästar.

Eftersom amkorna inte gav någon större omsättning funderade Magdalena och Fredrik på alternativa lösningar för att få gården lönsam. Idén om att starta Bed and breakfast växte fram och under åren har många gäster hittat till den idylliska platsen för att spendera kortare eller längre vistelser på landet.

Ladugården är omgjord till ett rymligt allrum med kök vilket underlättar för Magdalena och Fredrik som tidigare utspisat gästerna i sitt privata kök.

– Vi vill poängtera att det går utmärkt att komma hit för att vandra helt på egen hand. Natur- och kulturstigen är öppen för allmänheten och för egna promenader behövs ingen förbokning, säger Stina.

Vid ett tidigare besök på Djupviks gård år 2014 för att utröna hur planerna med projektet avlöpte kontaktades även Claes Uggla på Skogsstyrelsen.
– Vi tyckte att det här var en mycket bra och intressant affärsidé, här fanns en bra bakgrund och kompetens med goda förutsättningar och koncept för att utveckla möjligheter att ta mot gäster som får uppleva olika aktiviteter i skogen. Grunden till att söka och sedan få stödet beviljat är antingen förädling av skogen eller som i det här fallet skogsnära upplevelser. Här blir turismen gynnad och vi tror verkligen att Djupviks gård kommer att utvecklas utomordentligt bra i och med detta, sa Claes Uggla den gången.

Det går att utan överdrift hålla med Uggla. Djupviks gård står inför en mycket välplanerad framtid som kommer att skänka besökaren många härliga naturupplevelser.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share