Landsbygd och natur i läroplanen

En härlig skolmiljö. Fridhems skola, med fokus på skog och natur, fyllde 100 år förra året.

En härlig skolmiljö. Fridhems skola, med fokus på skog och natur, fyllde 100 år förra året.

ÖREBRO (JB)

I skolgårdens skog finns ved, eldplats, en stor kåta, stigar och mycket annat som finns där för barnen och deras utbildning. Förståelse för och närhet till landsbygd, natur, lantdjur, hållbar utveckling och allt det där finns i Fridhemsskolan läroplan.

Länstidningen berättade om Sydveds skogsdag på en skola, Fridhemsskolan. Det är på sin plats att berätta lite mer om den här ovanliga skolan där landsbygden i Hidingsta utanför Örebro.

”Med skogen som närmsta granne och med fält, hagar och landsbygdens djur som ett naturligt inslag ligger vår verksamhet”, står det i skolans presentation. Vid skolan finns en park – liknande skog som är en del eller förlängning av skolgården. Ett staket markerar gränsen.

Finns det verkligen sådana skolor 2016 och vem vill inte ha sina barn i en skola med den miljön? Ja, det finns och intresset för skolan ökar.

Marika Olsson, resursperson och en av pedagogerna som jobbar på fritids på Fridhemsskolan berättar:
– Skolan som sådan fyllde 100 år förra året. I år är den alltså 101 år. Skogen används dagligen av barnen och fritids har utomhuseftermiddagar här.
– Det är en föräldrastyrd ekonomisk förening som driver skolan. Det är en friskola med jättehärlig miljö.

I miljön ingår den stora kåtan som påminner om en indiansk tipi. Vad har ni den till? – Vindskydd och kåta är byggda av föräldrar. Vi kan elda i kåtan och laga mat därinne eller bara sitta och mysa där vintertid.

På Fridhemsskolan går idag 32 elever i klasserna ett till fem. Det finns också ett fyrtiotal i förskolan. Hur är det att arbeta här?
– Det är jättehäftigt att få jobba på en sådan här skola. Vi är anslutna till Grön Flagg, säger Linda Harbe som undervisar i årskurs ett-två som här är samma klass.
– Man måste vara en speciell sorts person för att jobba på en sådan här skola, man får sköta allt från administration och undervisning till att vara vaktmästare.

– Samarbetet är viktigt, liksom föräldrakontakten. Alla barn vet vilka alla vuxna är. Det är en trygghet.
Förskola bygger för grundskolan, det vill säga att redan där förbereder man barnen på hur skolan jobbar och lär ut förståelsen för landsbygd och natur.
– På skolan finns tre klasser. Det finns förskoleklassen, sexårs, en ett-tvåklass och en tre-fyra-femklass. Sedan finns det fyra förskoleavdelningar, berättar Linda Harbe. Klasserna och barngrupperna är förhållandevis små och det gynnar verksamheten och barnen.

– Vi har även fem nyanlända arabisktalande elever från Örebro.
Har ni en förberedelseklass eller hur fungerar det?
– De nyanlända har väldigt mycket SVA, svenska som andraspråk, men är ute i vanlig klass så mycket som möjligt.

När man ser sig runt här i skolmiljön, pratar med barnen och med personalen så framstår Fridhemsskolan som en mycket attraktiv skola som lätt kunde ha kö till platserna. Var kommer barnen från?
– Elever kommer från den kringliggande bygden, från Hidingsta, Norrbyås och andra ställen.
Landsbygden sägs ju ha en betydligt högre genomsnittsålder än barnfamiljer. Ändå finns det så många barn härifrån.
– Det har väl skett ett skifte här så det är flest unga familjer i bygden. Många av de unga föräldrarna har själva gått i skolan här.
Även föräldrar från staden har hört av sig med förfrågningar och det är förstås lätt att förstå.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share