Kravmärkt mat ökar, särskilt ägg

Även konventionellt producerade ägg ökar

Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.

SVERIGE (JB)

Efter tre år där försäljningen av Kravmärkta livsmedel stått still skedde en ökning under 2020. Och de Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg.

Dagligvaruhandeln som helhet har haft en mycket stark tillväxt under 2020. Ekologiskt och Kravmärkt har inte riktigt inte hållit samma takt som övriga livsmedel men ändå ökat, efter att under flera år haft en svag utveckling.

Försäljningen av Kravmärkt i landets matbutiker och i ehandeln under förra ökade året med 65 miljoner kronor jämfört med 2019, en ökning med drygt 1 procent. Sett till volymer ökade försäljningen av Kravmärkt ännu mer, omkring tre procent.

– Detta är glädjande både för miljön och inte minst för alla Kravcertifierade livsmedelsproducenter. Det är ett bra tecken att både försäljningsvärde och volym ökar, men vi vill förstås även att andelen Kravmärkt ökar, eftersom det skulle innebära ännu större hållbarhetsnytta. Vi ser att det finns en stor potential för ytterligare satsningar på ekologiskt och Kravmärkt under 2021 och framåt, säger Kravs vd Anita Falkenek.

Totalt ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i svenska butiker och e-handel under 2020 med 340 miljoner kr, en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan.
– Kravmärket är en välkänd märkning med efterfrågade mervärden och vi Kravmärker därför en stor andel av Änglamark- sortimentet. Vi vill på alla sätt underlätta för våra kunder att göra fler hållbara val, säger Coops hållbarhetschef Mattis Bergquist.

De Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg. Även kategorier som djupfryst, grönsakskonserver, kaffe och mjöl har ökat mer än tidigare år. Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är en kraftigare ökning än alla andra ägg hade 2020, och den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.
– Det är mycket glädjande att fler väljer Kravmärkta ägg. Bra för de svenska bönder som producerar Kravmärkta ägg, och också förstås för alla deras hönor som får vara ute minst fyra månader på sommarhalvåret och sprätta och picka och har större utrymme inomhus. De får dessutom foder som odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Anita Falken ek.

Med Kravmärkta ägg avses ägg från höns som är max sex stycken per kvadratmeter inne, och som var och en har minst fyra kvadratmeters utrymme ute, får vistas ute större delen av dygnet under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september, får rotsaker och hö att picka i som tidsfördriv, får ekologiskt foder som till minst hälften ska odlas på gården och har tillgång till riktig sand där de kan sandbada sin fjäderdräkt.

Den totala försäljningsökningen av ägg 2020 var 5,2 procent jämfört med året innan, så det var inte bara Kravägg som ökade, men de ökade mest.

– I dessa tuffa tider för fjäderfäbranschen hoppas vi att trenden fortsätter uppåt så att fler svenska bönder vill satsa på Kravmärkt produktion, säger Anita Falkenek.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share