Kompetensen samlad i Linköping

Ann Krumlinde, vd i Danske bank i Sverige och landshövding Elisabeth Nilsson förrättade bandklippningen.

LINKÖPING (JB)

Skogsägare och lantbruksföretag erbjuds nu en utökad service av Danske bank när bankens Agri center invigdes i dagarna. Kunderna får en ökad tillgång till flera olika experter i regionen Södermanland-Östergötland samt en ökad tillgänglighet.

Experter från regionen Södermanland- Östergötland har sedan 1 februari samlats i ett nybildat Agri center på Tornbyområdet i Linköping. Invigningen, som hölls den 14 mars, samlade många, från lantbrukare och representanter för stora och små skogsägare till rådgivningsföretag med flera.

Eva Wall, chef på nybildade Agri center, tror på satsningen som hon tror kommer att ge kunderna en ökad tillgänglighet.
– Vi är fler som är på plats och vi kan vind, skog, svin, nöt kyckling, ägg. Vi tror vi kommer kunna möta er på ett bra sätt när ni behöver stöd och hjälp i finansiella frågor.
– Vi kommer att träffa er på precis samma ställe som vi gjorde innan. Vill ni träffas i Mjölby, Tranås, Nyköping, så löser vi det. Vill ni träffa oss här på kontoret i Linköping och vill ni träffa oss ute på gården vilket vi tycker är fantastiskt trevligt så gör vi det.

Landshövding Elisabeth Nilsson invigningstalade och knöt länets jord- och skogsbruk till värdet av en bra bank och till de större skeendena i landet såsom de förnyade tankarna på beredskap.
– När man sitter som landshövding i Östergötland och får färdas på de vägar som far över de finaste jordbruksmarkerna man har i hela Sverige så är det en fröjd för ögat men också se när det är mer hagmarker och liknande, inledde hon sitt tal.

– En bank spelar en avgörande roll, det är inga små pengar längre vi pratar om. Det är inte som mina föräldrar som hade sju kor, nu är det någonting helt annat.
Elisabeth Nilsson påminde också om att institutioner som främjar sysselsättning och tillväxt är A och O. Det är bra för hela samhället.
– Banker som kan sköta sina kort väl och som kan få en god soliditet är en av de bästa tryggheterna för tillväxt och sysselsättning i Sverige.

– Vikten av att producera livsmedel i Sverige är någonting som alla börjar förstå när kon nästan är borta, konstaterade Elisabeth Nilsson vidare. Det handlar också om vikten av att öka vår egen försörjning. Staten och regeringen har nu tagit fram en nationell livsme- delsstrategi som syftar till att öka självförsörjningsgraden och lantbruken som viktig del och livsmedelsproduktionen som viktig del av tillväxten i Sverige. Man har fattat att det finns fördelar med att ha en egen produktion.

– Vi hade ÖB på besök på AFF:s (Allmänna Försvarsföreningen) sammankomst där han pratade om situationen i närområdet och det här med trygghetsfrågor där ju också livsmedelsproduktionen är en avgörande fråga och där finns mycket kvar att utveckla.

Danske banks rörelsechef Stefan Malmström var med och startade Skog och lantbruk i Danske bank. Han gav en tillbakablick på utvecklingen fram till detta Agri center.
– Vi har en ganska tydlig inriktning på det vi vill, sa han. Det krävs inte bara ett antal medarbetare utan det krävs en mängd kompetens plus att det krävs en kritisk affärsmassa och där är vi nu.

Johan Freij, affärsområdeschef Skog och lantbruk, tog över och berättade bland annat om skog.
– 1976 gick jag ut skogsbruksskolan, sa han. 40 år senare står man här och upplever den mest fenomenala investeringsvåg vi någonsin har sett på skogsprissidan.
– Skogen… På tre år har läget förbytts från ett kolsvart nattmörker till en soluppgång fylld av investeringsvolymer. En av de investeringarna är SCA:s Östrandsinvestering. Det är den största industriinvesteringen sedan kärnkraftsutbyggnaden. Då förstår ni magnituden i det här.
– Två tredjedelar av världens alla investeringar i denna sektor sker nu i Skandinavien. Det känns så bra att man äntligen insåg att vår skandinaviska långa slanka fiber faktiskt är något bättre en den kortare lövfibern i Brasilien. För det är precis det man har gjort.

Ann Krumlinde, vd i Danske bank Sverige och landshövding Elisabeth Nilsson förrättade tillsammans bandklippningen.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share