Karlssons gård bjöd in till rådgivning

Hästägare fick foderråd efter torra sommaren

VALDEMARSVIK (JB)

Torkan och bristen på grovfoder är ett dilemma för djurägare av olika slag. Därför arrangerade Ingela Karlsson på Karlssons gård en temakväll på ämnet som riktade sig till hästägare. Inbjuden gästföreläsare var Göran Hagelin på foderföretaget Krafft.

– Gör nu en inventering av hur mycket grovfoder ni har till era hästar och beräkna sedan hur stor giva de kan få per dag så att det räcker till i vår. Sedan får ni hitta ett snällt kraftfoder och komplettera med detta, sade Hagelin.

På det sättet kan hela föredraget och den rekommendation som gavs sammanfattas.

Han har bred erfarenhet av hästar och har på olika sätt jobbat med dessa djur under lång tid. Både som foderrådgivare och sen är han själv hästägare.

Istället för att prata kraftfoder som fanns att köpa, inledde han med en ordentlig genomgång om hur hästar fungerar och hur oerhört viktigt att det fungerar i mag-, tarmsystemet för dem. Eftersom de har en förhållandevis liten magsäck är det viktigt med en jämn tillförsel av foder, eftersom en häst äter hela tiden.

Det är också därför grovfodret i form av gräs, hö eller halm är så viktigt. Genom att hästen tuggar detta och det blir salivutsöndring blandas detta med den förhållandevis skarpa magsyra som hästen har.

– Eftersom det är allmän brist på grovfoder gäller det i år att få till en foderstat som hästarna mår bra av. Detta gäller antingen det är högpresterande hästar som används i travet, eller det är hästen som inte används så mycket, framhöll Hagelin.

Han uppmanade hästägarna att jaga halm så mycket de kunde. Det finns de som säger att hästen inte äter halm, men då får den skylla sig själv. Detta tyder på att den ändå har tillräckligt med foder att tugga på.

– Ett problem är att det inte finns tillgång till så mycket halm i år. Dels behöver andra djurägare den också och sen har en hel del tagits som helsäd, sade Ingela Karlsson.

Hon varnade också för det importerade fodret som många gånger är av dålig kvalitet. I det fallet finns detta med svinpest, samt risken att få med andra ogräs som kan sprida sig i vårt land på detta sätt.

En annan fråga som lyftes var också att årets begränsade tillgång på grovfoder gjort att hästägare tvingats köpa in grovfoder från håll. Detta innebär problem eftersom det är kostsamt att ta foderanalyser på en mängd olika partier. Därför är det svårt att ha koll på protein och annat näringsinnehåll i fodret.

– Jag rekommenderar att mäta hästen en gång i veckan. På så sätt kan man kolla hullet på ett bättre sätt än att bara titta på den. Ett år som detta är det särskilt viktigt, menade en i publiken.

Göran Hagelin framhöll att det ett år som detta är extra viktigt att ta hjälp av expertis, för att få till en så välbalanserad foderstat som möjligt.

Text och bild: HANS ANDERSSON

 

 

Share