Kanada lär av Värmland

LRF

Representanter från Kanadas familjeskogsbruk besökte under vecka 43 Sverige och Norge för att få en inblick i hur vi når sådan effektivitet i våra skogsägarföreningar.

Veckan började i Oslo där Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna/Mellanskog, tillsammans med Gunnar Heibring, LRF/Norrskog, presenterade den svenska modellen för familjeskogsbruk och dess ekonomiska föreningar.

Den kanadensiska delegationen som bestod av föreningsordföranden från provinserna Manitoba, Quebec, New Brunswick och Nova Scotia, imponerades av den rika historia som skogsägarrörelsen besitter i Sverige och Norge, men också för att vi har kommit så långt i vår samverkan.

Därefter följde fältbesök där Mellanskogs verksamhetsområdeschef, Henrik Svensson, tog emot i Torsby. Tillsammans med tre förtroendevalda förklarade man hur arbetesprocesserna inom ett verksamhetsområde ser ut.

Läs hela artikeln på LRF

Share