JRF i Valdemarsvik byter ordförande

Planerar satsning på ungdomsläger i maj

Avgående ordföranden, Paul Johansson till höger, har precis lämnat över ordförandeklubban till Johan Lind, medan deltagarna på stämman applåderar.

VALDEMARSVIK (JB)

Vid avdelningsstämman med Jägarnas Riksförbund, JRF, i Valdemarsvik avgick ordföranden Paul Johansson och han ersattes av Johan Lind. Avdelningen kunde räkna in en medlemsökning på drygt 20 procent under senaste året. Bland satsningarna inför det nya året märks framförallt ett ungdomsläger under dagarna två i maj.

Det var en omfattande verksamhet, främst på skytteanläggningen vid Toverum, som redovisades. Det som sticker ut mest är utbildningen för jägarexamen. Under föregående år utbildades ett 50-tal nya jägare i klubbens regi. Under hösten startades dessutom två nya teorikurser med ett 30-tal deltagare. Dessa kurser hålles i såväl Valdemarsvik som Ringarum. Ledare för dessa är Jan Aronsson, samt Anders Sjölander. Under våren kommer de praktiska övningarna och examineringen att ske vid klubbens jaktskyttebana i Toverum.

En ny aktivitet är det ungdomsläger som är under planering och som går av stapeln 18 – 19 maj. Detta riktar sig till ungdomar i åldern 13 – 17 år. Man kan säga att det är lite av en uppföljning av de barnläger som under en följd av år anordnats av grannarna i Söderköpingsavdelningen, på deras bana vid Bocksätter. Tanken är nu att samarbeta runt detta med läger och att vända sig till lite olika åldersgrupper, samt utnyttja de olika anläggningarna vartannat år. – För de lite äldre blir det än mer inriktat på skytte, men det kommer att erbjudas ett varierat program. Detaljplaneringen är inte spikad ännu, säger Anders Sjölander.

Det handlar om att knyta till sig ungdomar för att på så sätt föryngra jägarkåren och samtidigt skapa förståelse för detta med jakt och viltvård. Två aktiviteter som går hand i hand. Större kunskap för naturen och de sammanhang som råder, leder till ett annat ansvarstagande för vår miljö.

Även fortsättningsvis kommer JRF-avdelningen i Valdemarsvik att ha samarbete med både skyttegillet och pistolskytteklubben i Valdemarsvik. I det senare fallet kommer pistolskytetklubben att arrangera tävlingar på Toverumsbanan både i april och juni. Avgående ordföranden, Paul Johansson, överlämnade avslutningsvis ordförandeklubban till sin efterträdare, Johan Lind. – Det känns väldigt bra att lämna över ordförandeskapet till en yngre förmåga och jag önskar honom lycka till. Jag ser också att det finns förutsättningar för att klubben även fortsättningsvis ska tillhandahålla en funktionell och trivsam skjutbana. Främst för våra medlemmar, men också för andra som vill komma och träna sitt skytte, sade Paul Johansson.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share