Jobba smartare med Lean lantbruk

Elenore Wallin, Leancoach på Hushållningssällskapet.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Metoden Lean som utgår från värde och förbättring har blivit ganska känd. Det handlar om att arbeta smartare och effektivare tillsammans, inte snabbare och hårdare. Lean lantbruk är ett nationellt projekt som ger företagen 18 månaders utbildning.

Lean innebär att man på ett långsiktigt sätt arbetar bort slöserier och löser problem från grunden. För att åstadkomma det behöver man lägga en del tid på att få in nya tankar och arbetssätt hos alla i verksamheten. Det finns mängder av små detaljer att se över i en verksamhet.

Utmärkande för Lean är bland annat värdeskapande och att man ställer sig frågan Varför? på vägen för att gå till botten med de faktorer som negativt påverkar verksamheten. Man ska få en långsiktig lösning. Ett passande uttryck är att Lean är systematiserat bondförnuft.

Metoden används inom flera branscher som industri, skola och vård. Lean lantbruk är riktat till lantbruk- och trädgårdsnäringen. Det är en utbildning som sträcker sig över 18 månader. Under den tiden finns alltid en Leancoach som guidar företaget på vägen mot ett effektivare arbetssätt. En viktig del i det här uttrycker man från Lean som ”… det är ni som väljer hur ni vill jobba med ert företag och vad ni lägger fokus på.”.

Varför ska de som deltar i utbildningen kunna välja vad man vill göra?
– Det är ju lite så att det beror vad man har för arbete på gården, berättar Leancoachen Elenore Wallin, Hushållningssällskapet. Det är egentligen bara sunt förnuft men att man tänker på att jobbet man gör har ett värde för kunden och kunden är ju den som är slutprodukt. Det kan ju vara kon och det kan ju vara en extern kund. Kunden är alltså inte bara någon utanför företaget, det kan också vara någon inom.

När började ni med Lean i Östergötland?
– Vi startade här i Östergötland 2013. Vi hade kanske inspirationsföreläsningar under 2012.
Vad är det vanligaste man upptäckt? Finns det något som nästan alla lantbruk upptäckt?
– Det ena är ju att det ska vara lätt att göra rätt. Om du själv gör något så vet du hur det ska göras men om nån annan ska göra samma sak är det inte lika självklart. Det innebär att det man upptäcker är att man behöver standardiserade arbetssätt. Man ska också se till att använda whiteboardtavlor för att visualisera hur man tänker på föreetaget.

Nu är det en ny period, 2015-2020, som subventioneras. Finns det några ändringar sedan förra perioden?
– Egentligen inte. Förra gången fanns det bara det som heter Lean stora företag. Det som är nytt är att man har något som heter Lean mindre företag men då menar man med färre anställda, upp till fyra anställda. Man jobbar lite annorlunda med mindre företag men det är fortfarande ett arbete som pågår under 18 månader. Det är inte lika mycket individuell coachning. Man måste inte ha 5-10 anställda för att vara med, det går om man bara har en anställd.
– Det är lite nytt nu att Lean är för alla. Det gick att jobba med det, men man kunde inte gå med och få det subventionerat tidigare.

Lean låter som en väldigt bra metod, men finns det någon kritik mot metoden?
– Det är väl i så fall att det inte gör sig av sig självt, säger Elenore Wallin. Man måste jobba med det. Kanske har man inte insett att det så mycket beror på en själv och man tycker det tar tid.
– Något mycket positivt är att man oftast fått ett mycket bättre arbetsklimat mellan medarbetarna för man fått så mycket dialog. Man pratar med varandra och inte bara skäller.

Kan man avläsa någon konkret vinst i ekonomiska termer?
– Ja, till exempel om en anställd är ifrån 15 minuter per dag gör, det är inte ovanligt att man gör onödiga saker en kvart om dagen, innebär en timme och en kvart per vecka, säger Elenore Wallin. Det är ju minst femtio timmar per år och det kostar. Har man två anställda blir det en halvtimme om dagen kan man spara in ännu mer kostnader för ingenting.
– Om alla gör likadant blir det inte produktionsstörningar. Det kan ju påverka så det kan bli jättestora effekter.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share