Investeringar vid sågverket i Värö

Södras satsning ska stå klar under senhösten 2021

Södra kommer efter genomförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä. Bild: PER PIXEL PETERSSON

VÄRÖ (JB)

Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen.

– I april förra året meddelade vi att vi kommer att bygga en anläggning för korslimmat trä i Värö. Vi ser nu att investeringen i KL-trä anläggningen ger oss möjligheter att förbättra flödet och kunderbjudandet även för våra sågade trävaror och har därför valt att göra ytterligare investeringar vid sågverket i Värö, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood. Investering kommer att ske framför allt i juster- och torkkapacitet, men även till viss del i timmersortering samt sågoch råsortering.

– Vi tror på Värö och är mycket nöjda med lönsamhetsutvecklingen under de senaste åren. Investeringen innebär en ökad kapacitet och ger oss möjlighet att växa med våra kunder och öka konkurrenskraften, säger Jörgen. Andra fördelar är en stabilare och förbättrad kvalitet på produkterna, då man installerar en automatisk kvalitetssortering för sidobrädorna istället för dagens manuella sortering. Samtidigt kommer det även investeras i ökad torkkapacitet, vilket kommer att förbättra torkkvaliteten och ge en bättre produkt.

– Vi får också möjlighet att erbjuda en större andel hyvlade produkter från Värö. Det är positivt eftersom vi ser en fortsatt tillväxt i marknaden för förädlade produkter. I sin tur ger det oss också möjligheter till ökade pelletsvolymer, säger Jörgen Lindquist. Södra kommer efter gen – omförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä.

– Med en stor KL-trä anläggning och Sveriges största sågverk på samma geografiska plats finns det goda möjligheter att utnyttja synergier i Värö som kommer att stärka vårt kunderbjudande, säger Jörgen. Enligt tidplanen ska investeringarna i sågverket stå klara under senhösten 2021.

Share