Insatser för att minska matsvinnet

Att rädda mat sparar både pengar och klimatet

Matsmarts kunder räddade nära 11 000 ton mat under 2021 – motsvarande en nettobesparing av koldioxidutsläpp på ungefär 9500 ton. Bild: MATSMART

SVERIGE (JB) 

Det slängs ofantliga  mängder mat i Sverige  och världen. Det är inte  bara ett stort slöseri  med resurser utan dessutom  dåligt både ekonomiskt  och ur klimatsynpunkt.  Men… mycket  görs också för att  minska matsvinnet,  bland annat räddade  Matsmarts kunder  11 000 ton mat från att  slängas förra året. 

Varje år uppstår över 1,3  miljoner ton matavfall i Sverige.  Det motsvarar i genomsnitt  133 kilo per person. 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation  uppskattar  att en tredjedel av all mat som  produceras går till spillo. Det  är ohållbart och därför skapades  2020 överenskommelsen  ”Samarbete för minskat  matsvinn” där bland annat Arla  Foods, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen,  Norrmejerier,  Linas Matkasse, Svenska  köttföretagen, Potatisodlarna,  LRF, Livsmedelsverket, Jordbruksverket  och en rad andra  aktörer har anslutit sig. 

Överenskommelsen består  av tre delar: att sätta upp mål  för minskat matavfall och  matsvinn, att mäta och samla  in data för att följa upp målen  och för att identifiera var  matsvinnet uppstår och kunna  sätta in åtgärder, och ett samarbetsforum  där arbetsgrupper  kan genomföra mer riktade  och branschövergripande projekt  för att minska matsvinnet. 

Flera europeiska länder har  redan infört liknande överenskommelser  i livsmedelsindustrin  med gott resultat. I  Storbritannien har överenskommelsen  lett till betydande  minskningar i mängden matavfall. 
– Erfarenheterna från andra  länder som har infört detta är  väldigt positiva. Frivilliga överenskommelser  är mer flexibla  än lagstiftning. Alla kan göra  något och med gemensamma  insatser kan vi åstadkomma  stora förbättringar, både resursmässigt,  ekonomiskt och  för miljön, säger Tova Andersson  på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Det görs många insatser för  att minska matsvinnet. Ett av  Martin & Serveras viktigaste  hållbarhetsmål är att halvera  matsvinnet till 2025. Som ett  led i detta doneras varor till flera  välgörenhetsorganisationer,  bland annat Stadsmissionerna  i flera städer och Hela människan  i Norrköping. Totalt donerades  109 ton varor till organisationer  som arbetar med  människor som behöver hjälp  och stöd. 
– Under 2021 skänkte vi rekordmycket  varor till dessa organisationer.  Att vi använder  resurser i form av råvaror och  energi för att producera och  transportera livsmedel som sen  aldrig används – det är rent  vansinne, säger AnnaLena  Norrman, hållbarhets chef på  Martin & Servera. 

Matsmarts affärsmodell  bygger på att rädda mat och  andra produkter från att  slängas. Det kan röra sig om  produkter som fått felprintade  etiketter, ett utgående sortiment  eller varor med kort  datum. Under 2021 räddades  sammanlagt över 10 969 ton  mat från att hamna i soptunnan,  vilket innebär en ökning  på 27,7 procent från förra  året. 

Det betyder även en nettobesparing  på cirka 9 548 ton  koldioxid, som motsvarar  elanvändningen för 1 734 hushåll  under ett år. 

– Det är glädjande att se siffrorna  ticka uppåt även detta  år. Att rädda mat från att  slängas i onödan är bland de  enklaste men faktiskt också  mest effektiva miljöinsatser vi  som konsumenter kan göra i  vår vardag. Att rädda mat sparar  både pengar och klimatet,  säger Josefin Fridstrand, Sverigechef  på Matsmart. 
– Det som är helt tydligt är  att hela Sverige är engagerade  i att rädda mat. I år har vi  även sett till att räkna ut vilken  klimatpåverkan ordrarna  haft i form av sparad koldioxid.  Vi hoppas att det ska göra  det lättare för folk att sätta  maträddandet i ett sammanhang  och jämföra med andra  klimatinsatser – som att spara  på el, köpa begagnat och så. 

Text:  TOBIAS PETTERSSON 

Share