Holaveden eller Hålaveden

Ett spännande område i gränslandet

Kjell Antonsson engagerar sig i grupparbetet.

ÖDESHÖG (JB)

Holaveden väcker då och då ett extra intresse. Det är ett område som inte bara sträcker sig över olika församlingsgränser utan går över både kommungräns och länsgräns och finns i två landskap.

Nu vill Ödeshögs kommun få en fördjupad kunskap om Holaveden och bjuder in till en kväll i Boets bygdegård. Erik Blomdahl och Kjell Antonsson möblerar om lokalen medan samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck brygger kaffe och gör iordning kvällens tilltugg. 35 personer har anmält sig.

Den första frågan är nog så viktig, ska namnet stavas med o eller med å. Rebecka Bäck är beredd och har en utredning på bordet innanför dörren. Den äldre stavningen i jordregistret är Holaveden men år 1950 ändrar dåvarande Lantmäteristyrelsen stavningen till Hålaveden.

Namnet Holaveden är sam – mansatt av fornsvenskans hul, holihålig och vidherskog. Betydelsen är ungefär ”den djupa skogen”. Svensk lagstiftning säger att ortnamn ska skrivas enligt reglerna för det svenska språket och ordet hål stavas hål och inte hol. Mot att överföra detta till Holaveden kan måhända invändas att det inte är en ort.

Ett annat sätt att få svar på stavningsfrågan brukar vara att se hur många träffar det blir på Google. Här vinner Holaveden klart med 29700 mot 5840. Ett tredje är att fråga Kalle Bäck, professor och boende i området.

Kalle stavar Holaveden. Det är historiskt rätt, berättar han för Länstidningen. Fridtjuv Bergs stavningsreform ville ersätta o med å och e med ä. Det blev till exempel Hälsingborg men där har man senare ändrat tillbaka till Helsingborg.

Dagordningen för kvällen är information, fika och arbete. Utöver boende i trakten finns här några från Tranås kommun och länsstyrelsen i Östergötland är representerad av Kjell Antonsson, Ödes högsbo och guide på naturum, stundom i rollen som Tåkerntrollet.

Via handuppräckning ser Rebecka och Erik antalet boende i området, antalet företagare och intresseorganisationer.

Nu gör kommunen översiktsplanen (ÖP) själv, den som gäller är en köpt produkt, säger Rebecka. En uppgift är att sammanställa materialet från idag och översätta till ÖP. Planen ska bli klar under året.

Erik berättar om kvällens arbete. Naturvärden, kulturvärden, kulturhistoriska värden och sociala värden – fyra rutor på ett stort papper. Sätt på era svar via post-it-lappar. Ange var gränsen går för Holaveden. Den som har litteratur ska skriva upp den på en lista på bordet vid dörren. Beskriv värdena i Holaveden för att bevara och utveckla området.

Kjell pratar utan mikrofon, han säger sig vara uppfostrad av Björn Eriksson. Vätterstranden ger milda vintrar. Många soltimmar. Kalkpåverkan. Lysings urskog en riktig skog. Egensinnig befolkning – betyder att man inte alltid rättar sig i leden. Motsätter sig gruvor och vindkraft. Litar inte på myndigheter. Haglandskapet växer sakta men säkert igen. Det gäller att kämpa emot.

Det finns hopp. Viktigt med bidrag till hagmark. Bilda naturreservat, det är bra betalt idag, säger Kjell. Han vill se ängar i stället för gräsmattor och ser tre riktiga pärlor – Omberg, Tåkern och Holaveden och uppmanar kommunen att våga satsa.

Grupperna redovisar värden – hag- och beteslandskap, skog, tystnad, unik flora, fauna, småskaligt jordoch skogsbruk, gamla kvarnar, sågverk, gårdsnamn, torp, bygemenskap, dialekt, urskog, turismpotential, flexibelt företagande, föreningstäthet, idérika människor, mörker, ruiner, rester av gammal bebyggelse, samhörighet med området och vackra stenmurar.

Ju flera turister ju mindre tystnad, konstaterar Kjell. Arne Arvidsson saknar vandringsleder och ridleder. Sten Dalhög berättar om Signaturled Omberg och Ulla Baugner föreslår att kommunen ska sätta ut cyklar för lån.

Kalle Bäck tar mikrofonen och går fram till kartan, Rebecka följer efter med batteriet. Kalle visar en social skillnad mellan Holaveden och norra delen av kommunen.

Sten har en bok ”Mellan Sommen och Vättern” och läser slutet på en dikt av Ragnar Ekström. Åke Johansson tackar för en värdefull kväll. Och kommunen får en applåd!

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share