Höjd risk för fågelinfluensa

Fjäderfän ska hållas inomhus

Baserat på tidigare utbrott av fågelinfluense och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög. Bild: LÄNSSTYRELSEN

SVERIGE (LT)

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Ett av de län som berörs är Östergötland. Högriskområde innebär… att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och vi är inne i en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott i Sverige ökar. Sjunkande temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar.

Säsongen 2020/2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Östergötland drabbades hårt med fem konstaterade fall på gårdar med slaktkycklingoch värphönsbesättningar. Epidemin som fortsatte under 2021–2022 med många fall i 36 europeiska länder är större än epidemin 2020–2021. Risken för att tama fåglar ska drabbas av fågelinfluensa är därför större än tidigare år.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta högriskområde i delar av Sverige. Beslutet träder i kraft onsdagen den 16 november.
– Högriskområden upprättas för att skydda våra fjäderfän i länet från smitta och sjukdom. Detta har inget att göra med nuvarande restriktionszoner som har upprättats efter att newcastlesjukan konstaterats på en värphönsbesättning i Linköpings kommun, säger Andrea Ståhl, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva länge i miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden. Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.
– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att tvätta och sprita händerna, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän och även skydda foder och strö, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Share