Höga kostnader för äggbranschen

Prishöjningar att vänta för konsumenterna

De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden, framhåller Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg. Bild: SVENSKA ÄGG

VRETA KLOSTER (JB)

Kostnaderna för svensk matproduktion har ökat kraftigt på senare tid och det gäller inte minst äggbranschen. För att upprätthålla kvalitet och djur – omsorg kan konsumenterna… förmodligen räkna med höjda priser på sina frukostägg framöver.

På grund av kraftigt ökade produktionskostnader som drabbat den svenska äggbranschen behöver äggpriset höjas, för att säkra tillgången på svenska certifierade ägg.

Leif Denneberg, styrelseordförande i branschorganisationen Svenska Ägg, är stolt över de svenska äggbönderna som jobbar hårt för att driva en hållbar och konkurrenskraftig svensk äggproduktion, men han är samtidigt bekymrad över de ökade produktionskostnaderna som dessvärre gör att prishöjningar är att vänta.
– Kostnaderna för att producera mat har skjutit i höjden den senaste tiden. Äggbranschen har, precis som andra livsmedelsproducenter, drabbats av stora kostnadsökningar för foder, bränsle och energi, vilket slår hårt mot redan små marginaler. Det krävs ett högre pris på det svenska kontrollerade och certifierade ägget för att äggbönderna ska få täckning för de ökade kostnaderna, säger Leif Denneberg.

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation och har sitt säte i Vreta Kloster utanför Linköping. Medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag, och målet är att producera goda, nyttiga och säkra ägg. Men det kräver ett brett kvalitetsarbete på alla fronter som kostar både tid, pengar och engagemang.
– Jag är övertygad om att konsumenterna har förståelse för en prishöjning som syftar till att främja en hållbar och konkurrenskraftig svensk äggproduktion. Detta för att kunna fortsätta ett brett kvalitetsarbete inom bland annat djuromsorg, smittskydd och livsmedelssäkerhet, säger Leif Dennerberg.

Han menar att ökade produktionskostnaderna riskerar att slå ut framför allt de mindre företagen i äggbranschen och en minskad äggproduktion kan på sikt hota Sveriges höga självförsörjningsgrad på ägg. Äggbristen i butikerna, som var en följd av fågelinfluensan 2021, visar på sårbarheten i livsmedelskedjan.

Dessutom förväntar sig dagens medvetna konsumenter att maten är hälsosam, prisvärd och producerad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
– De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden. De har återigen fått grönt ljus som klimatsmart råvara. Ingen antibiotika används i produktionen och äggen är salmonellafria. Hönan äter bara GMO-fritt foder. Det svenska certifierade ägget kontrolleras i enlighet med Svenska Äggs omsorgsoch smittskyddsprogram, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share