Hög belåning en risk att ta på allvar

Fortfarande är marknaden för skogsfastigheter het. Det låga ränteläget och hög belåning är dock risker värda att ta på allvar och att räkna med. En del av detta går igen även inom generationsskiften.

Hur ser det ut på skogsmarknaden idag?
– Om vi tittar på hur det ser ut så finns skogsintresset kvar, det vill säga intresset för att förvärva fastigheter, säger Jan Andersson, auktoriserad revisor på LR Revision. Jag ser att det varit tryck på de fastigheter som varit ute till försäljning. Det har kunnat bli 10-20 procent högre pris vid försäljning än utgångspriset.

Bakom detta att skogsmarknaden är så attraktiv finns många faktorer men några framstår som extra viktiga. Bland annat är det att de mjuka värdena fortfarande finns med i bilden. – Känslan av att äga egen skog, det är inne på något sätt och där finns en väldig positivitet. Många tycker det är kul att äga skog även utan lönsamhet. Det finns en brist i antal objekt så folk slänger sig över de som säljs. Man kanske har noll procent på avkastningen och ibland går det inte ens ihop.

Menar du att det handlar om överpriser?
– Ibland, ja. Det förekommer överpris och övervärdering. Det finns risk för en fastighetsbubbla och det är bra att bankerna håller igen lite. Samtidigt finns heller inga andra trygga investeringar idag, anser Jan.

Jan Andersson pekar på börsens beteende som exempel på mindre trygga kort. Några procent ner idag betyder inte per automatik att det är katastrof. Ett par dagar senare kan det ligga normalt igen. Det är känsligt och snabbt idag. För skogsmarknaden och faktiskt rent generellt finns något som är extra viktigt att se upp med.

– Ränteläget ner mot en procent på krediter är farligt och blir skört. Det är en spekulativ ekonomi nu. Räntan kommer bli högre någon gång, men när?
En enda procents ökning av räntan på en enda miljon kronor märks. Saknas marginaler eller buffert känns sådana höjningar.
– Jag tror det finns sug efter skogsfastigheter men det kan vara svårt att räkna hem. Det finns ett förmånligt system för skogsfastigheter för att få ner skuldsättningen men det ger ofta inlåsningseffekter på framtida avyttringar.

Generationsskiften speglar skogsmarknaden väldigt mycket. Vad är egentligen värdet? Jag jobbar mycket med att bringa klarhet i det. Det finns ofta stora latenta skatter och ofta långa innehavstider. Mycket ges därför som gåvor.

Här finns mycket att se upp med när man löser ut varandra och det bästa är förstås att ta hjälp av etablerad sakkunskap. Skuldsättningen har ökat men taxeringsvärdena har inte ökat lika mycket. Det ger för höga skuldsättningar och det är ett problem vid överlåtelser. En del fastigheter får vi vänta in nya taxeringsvärden på innan skiften kan genomföras.

Inom svenskt lantbruk har skuldsättningen fördubblats på tio år.
– Vid köpklassning kommer hela den latenta skatten och då..! Vad är värdet och vad är en skälig belåning? Det är ett par nyckelfrågor.
Att ta ut fullt marknadspris är svårt om man vill behålla gården i familjen. Vi på LR förordar öppenhet kring generationsskiftenas olika aspekter så man får förståelse. Det är viktigt. Alla berörda ska ju helst vara nöjda. Gör generationsskifte i tid och släpp gärna in de yngre i driftbolag innan dess.

Det har på senare år pratats mycket om att det behövs fler generationsskiften, att man inte gör skiftena varken i tid eller i tillräcklig utsträckning. Ser du någon förändring?
– Jag såg väldigt många yngre på LRF:s stämma i våras, säger Jan Andersson som brukar besöka stämman. Det vittnar om det hänt en del. Yngre vill driva sitt eget företag. Jag har också sett och ser fler generationsskiften på senare år. Det är bra.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share