Gårdens gödsel blir till biogas

Johan Sjölander framför biogasanläggningen som sedan i mitten av september förra året försörjer gården med el och dessutom värmer tre bostadshus med spillvärmen.

SÖDERKÖPING (JB)

Nu produceras det egen el på gården Fröberga strax söder om Söderköping. Det är de cirka 120 korna, med rekrytering nästan det dubbla, som håller med råvaran. Sedan mitten av september är anläggningen igång och detta var den sjätte anläggningen av denna typ i Sverige. Företaget har precis levererat anläggning nummer 171 till Kanada.

Det unika med denna är att hela driftenheten levereras klar i en container och att det bara finns en leverantör av det hela.
– Detta innebär att det inte finns olika leverantörer som kan skylla på varandra om något krånglar, säger Johan Sjölander, som tillsammans med sin bror Erik driver gården.
De har även tecknat underhåll och driftsavtal med leverantören, som sköter det hela på distans.
– Det fungerar väldigt bra. De har ju samma intresse av att det ska fungera som vi. De stänger inte heller klockan fyra och går hem.

Ute i containern finns två generatorer på elva respektive 22 kW, som går kontinuerligt. I rötkammaren produceras gas som räcker till 80 till 90 procent av generatorernas behov. Totalt producerar anläggningen cirka 240 000 kWh el per år. Därutöver produceras cirka 480 000 kWh spillvärme, varav hälften går till att värma processen. Resten kan användas för uppvärmning. Bland annat värms tre bostadshus på gården.

Totalt går 6 000 kubikmeter gödsel genom anläggningen under ett år. Det är främst det som korna i ladugården producerar som används, men man köper även in en del hönsgödsel. Till en laddning går det åt 19 kubikmeter flytgödsel från det egna stallet, som blandas med en kubikmeter hönsgödsel.

– Hönsgödseln är en påskyndare i processen, det blir mindre luktproblem, kvävehalten i det vi sedan gödslar med blir högre och tillgängligheten av växtnäringen blir bättre.
I det hela finns alltså flera synergieffekter. Ett dilemma i sammanhanget är att det blir överskott på värme sommartid, då inte bostäderna behöver förses med värme. Detta överskott måste helt enkelt ventileras bort.
– Det skulle eventuellt vara möjligt att kyla mjölken med hjälp av en värmeväxlare, men detta är något vi inte räknat på ännu.

Gården omfattar totalt 150 hektar jord och 250 hektar skog. Tillsammans med arrenden brukas cirka 600 hektar åker. Växtodling och mjölkproduktion drivs ekologiskt och är kravcertifierad.

Det var 2007 som bröderna Johan och Erik löste ut farbrodern Stig ur företaget, den nya ladugården byggdes året efter och våren 2016 löste de även ut sin far Sture. Det är alltså en ny brödrageneration Sjölander som driver gården.

– Vi har tre anställda på gården, plus lite säsongsarbetare. Två tjejer som mest jobbar i ladugården och en kille som håller till ute. Jag kan inte nog poängtera att vi haft tur och hittat väldigt bra personal som är intresserad av jobbet, vilket är en förutsättning för att det ska fungera.

Det här innebär att det är ett par grabbar som verkligen satsat. Bara den senaste investeringen i biogasanläggningen går löst på 2,5 miljoner. Sen kommer det ju till lite kringkostnader, som att bygga kulvertar till bostäderna.
– Till biogasanläggningen har vi fått EU-stöd med 40 procent av investeringskostnaden. Får även lite stöd för att vi producerar gas.

Anläggningen gör att företaget är självförsörjande beträffande el, men får köpa in en del vid vissa toppar. Å andra sidan säljs en del ut på nätet också. Det är lägre pris på det som säljs än det som köps, men nätägaren betalar en del för nätnyttan, eftersom den elen distribueras i närområdet och därför inte behöver transporteras långa vägar, från exempelvis ett kärnkraftverk.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share