Förslag: Bygg mer i trä

Trä är klimatsmart. Lars Vikinge med en nysågad planka framför en vägg av gammalt datum som står bra än idag.

Trä är klimatsmart. Lars Vikinge med en nysågad planka framför en vägg av gammalt datum som står bra än idag.

LINKÖPING (JB)

Lars Vikinge (C) har nu lämnat in en motion om att Linköpings kommun bör anta en lokal träbyggnadsstrategi. Trä är ett miljövänligt material med många bra egenskaper. Bland annat binder det koldioxid.

Centerpartiet i Linköping lämnade den 5 oktober in en motion om att kommunen bör anta en lokal träbyggnadsstrategi. Bakgrunden är de stor utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför. Man pratar om att en total strukturomvandling är på väg.

Det här handlar inte enbart om att bygga tillräckligt många bostäder. Här finns även aspekter som att främja klimatnytta och hållbarhet. Det är också här träet kommer in.

Exempel ges från Växjö och Skellefteå. ”Växjö har en tydlig vision om Trästaden, med ambitionen att 50 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä 2020”. står det i pressmeddelandet från Linköpingscentern. Vidare berättas om Skellefteås ovanliga och skarpa regel för kommunalt ägda bolag som väljer att inte använda trä i något bygge. De ska noga redovisa skälen för detta samt redovisa hur man utan trä klarar hållbarhetsmålen.

– Jag har funderat länge på det här, berättar Lars Vikinge (C) kretsordförande i Linköping och den som lämnade in partiets motion.
– I Växjö, Trästaden, har de hela kvarter med trähus. Jag tycker det är självklart att bygga i trä, säger en engagerad, Lars Vikinge.

Hur går det här ihop med brandsäkerheten?
– Trä är långt mer brandsäkert om vi bygger på rätt sätt och med modern teknik än vad exempelvis en stålkonstruktion är. Stålet smälter och mister sin bärande förmåga när det blir varmt, det gör inte trä. Trä kolnar och behåller sina bärande egenskaper väldigt mycket längre. Så det är en sak.

– Trä är en kolsänka är en kolsänka. På kort sikt finns ingenting som är mer klimatsmart än att använda trä att bygga med. Det är det snabba sättet i väntan på de större dragen på koldioxidproblematiken i atmosfären.
– Att elda råvaran också väldigt poppis och visst ok, men egentligen ett nollsummespel när vi eldar upp veden. Då är det ju tillbaka i atmosfären igen, det är koldioxidneutralt. Att bygga i trä är koldioxidnegativt. Det här stoppar ju alla koldioxidutsläpp under hela den livslängd byggnaden har.

Han säger att ur ett klimatperspektiv är den svenska skogen helt fantastisk med alltfler kubikmeter i virkesförrådet för varje år.
– Då får vi en inbindning av koldioxid som bara växer. Att bygga i trä ger oss ett and – rum i koldioxidkrisen om vi gör det hör på global nivå, men det är också viktigt att planterar ny skog, det bidrar till att sänka koldioxidhalten under 30 års tid.

– Koldioxidsänkorna har vi i skogen i och med att vi bygger av ett virkesförråd som växer. När vi avverkar ska vi ta hand som så mycket som möjligt och spika och skruva in i träkonstruktionen.
– Vi ska inte koka och elda ved i större utsträckning än vi absolut behöver. Allt som vi kan såga och göra produkter av som kan användas i konstruktioner, och försvinner ur kretsloppet under lång tid, ska vi göra det med.

– Äntligen har proppen gått ur. Jag har jobbat för den här träbyggnadsfrågan i tio år. Droppen urholkar stenen.
– Det är verkligen helt rätt det här!

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share