Förändringar i jägarexamen föreslås

Efter kritiken mot den teoretiska delen i jägarexamensprovet begär Svenska Jägareförbundet att Naturvårdsverket snabbutreder ärendet.

Sedan Naturvårdsverket gjorde om de teoretiska frågorna i jägarexamensprovet till digitala har det kommit mycket kritik mot dessa. Svenska Jägareförbundet kommer därför begära att Naturvårdsverket snabbutreder ärendet. – Provet ska mäta jaktkunskaper, inte läsförståelse, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

Många olika vittnesmål om komplicerade frågeställningar och svarsalternativ, har inkommit till Svenska Jägareförbundet. Därför kommer förbundet att skicka krav på en snabbutredning till Naturvårdsverket kring hur det teoretiska provet fungerat – och vilka förbättringar som kan göras.

– För oss är det viktigt att provet mäter kunskaper om jakt, vapen och vilt. Inte läsförståelse, säger Peter Eriksson.

Förbundet vill också att man ser över instruktionen till de som håller i provet.
– Det är viktigt att provledarna får tid och utrymme att kunna svara på frågor och förklara skillnader i svarsalternativ. Samt upplyser om att alla deltagare kan få genomföra provet muntligt om de vill det.

– Svarsalternativen behöver också ses över. Om provtagaren har rätt kunskap, ska det vara lätt att välja rätt alternativ, säger Peter Eriksson.

Ytterligare en sak som Svenska Jägareförbundet reagerat på är kostnaden för att göra ett omprov.
– Avgiften för omprov är alldeles för hög. Den borde halveras. Det är redan väldigt dyrt att ta jägarexamen. Att ha så hög avgift för omproven tycker vi skapar ett onödigt hinder för de som vill bli jägare. Alla som vill ska kunna bli jägare, det får inte bli dyrare än det redan är, säger Peter Eriksson.

I närtid kommer Svenska Jägareförbundet ha möte med Studiefrämjandet för att få mer kunskap om hur utbildningen inför nya provet fungerar. Men det står redan klart att man kommer att kräva åtgärder.
– Vi är inte emot digitala frågor och att verket minskat möjligheterna till fusk. Men det är helt avgörande att provet mäter det som avses; kunskaper för att bli jägare, säger Peter Eriksson.

Källa: SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

Share