Får skjuta 120 hjortar

En jägare i Finspångs kommun, Östergötland, har fått tillstånd att skjuta 120 dovvilt för att skydda grödor, rapporterar Folkbladet.

Ansökan till länsstyrelsen gällde skyddsjakt på 60 vuxna djur och 60 kalvar, för att hjälpa

jordbrukare att skydda sin gröda.Jägaren förklarade att man utan resultat försökt skrämma bort hjortarna.
Länsstyrelsen beviljade ansökan men, med förbehållet att jakt enbart får bedrivas på eller i direkt anslutning till odlade fält. Den begränsas också av en rad andra krav.
Samtidigt ges ytterligare tre jägare tillstånd att fälla totalt 19 dovvilt i andra delar av kommunen. Även där är anledningen till skyddsjakten att kunna skydda växande grödor, skriver Folkbladet.

Share