Familjeföretaget drivs vidare

Syskonen Pelle och Eva på Ringstad gård är stora inom jordgubbsodling.

NORRKÖPING (JB)

Ringstad gård i stadsdelen Östra Eneby, Norrköping, är känd för sina jordgubbar, potatis och frukt så som Ringstadäpplet. Gården har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1300-talet.

Nordväst om gården finns rikligt med fornlämningar i form av gravfält innehållande omkring 150 gravar samt kvadratiska stensättningar. Tidtypisk för äldre järnålder är gravarnas konstruktion med kantkedjor och mittrösen. Två av gravarna på gravfältet har en form som liknar ett hjul.

Under 1920-talet undersöktes cirka sextio gravar som dataerades till tiden 200-600 e Kr. Genom tiderna har fornlämningsområdet runt Ringstad gård varit av intresse för ett flertal arkeologiska forskare.

Ringstad gård har ägts av kung Valdermar I:s sonson mellan perioden 1340 till 1350. Därefter stod Bo Grip, som ansågs vara Sveriges mäktigaste man efter konung Magnus Eriksson, som ägare fram till sin död år 1386. Därefter blev gården kronogods under drottning Margareta.

Under 1500-talet tillhörde Ringstad gården Norsholm i Kimstad för att efter 1627 splittras upp i tre delar mellan lagman Nils Jonson, befallningsmanen på Johannisborgs slott samt landshövding tillika president Andres Gyldenklou.

När näste ägare, ämbetsman Jonas Klingstedt tog över blev gården på nytt intakt och fanns kvar inom släkten fram till 1761. Nya namn på mantalslängden växlade under åren fram till 1855 då Karl J Lönnberg och hans arvtagare var Ringstads ägare fram till 1900- talet.

1983 köpte Bengt och Kerstin Axelsson gården tillsammans med sina barn Magnus, Pelle och Eva. Gården drivs fortfarande av syskonen Pelle och Eva där produktionen i huvudsak numera består av spannmål, grovfoder, jordgubbar och köttdjur.

– Innan vi kom hit var mamma och pappa arrendatorer på Grensholm. Efter att ha gått färdigt grundskolan gick jag en tvåårig lantbruksutbildning, gjorde militärtjänstgöring och 1977 gick min bror Magnus och jag in som delägare i rörelsen, berättar Pelle.
Lillasyster Eva gick även hon lantbruksskolan och jobbade därefter på en gård utanför Linköping i ett och ett halvt år innan hon hoppade på en animalieproduktionskurs. Därefter blev även hon en del av Ringstad familjeföretag.

Maja Kisner ägde Ringstad under 1900-talet och drev den med mycket fast hand. Hon hade testamenterat gården till sin sonson Ivar som genom arvet blev nästa ägare då Maja avled 1969.
– Han brukade gården vidare fram till dess att våra föräldrar köpte den av honom, inflikar Eva.
– När vi kom hit började vi med lite olika produktioner. Vi odlade sockermajs, morötter, kålrötter, potatis, jordgubbar, spannmål och drev mjölkproduktion. Vi byggde även ett stall för uthyrning av stallplatser.

Familjen Axelsson märkte så småningom att en del av produktionen inte var lönsam och lade därför ner en del men höll fast vid framför allt jordgubbsodlingen som ger gården den största inkomsten.

– Vi har sexton egna försäljningsställen och levererar till ett trettiotal butiker. Vårt mål är att sälja jordgubbsskördarna själva och inte jobba mot någon grossist. Eftersom vi har växthus börjar vi sälja jordgubbar i början av maj. Efter det är det hektiska veckor fram till mitten av juli då börjar försäljningen dala något, berättar Pelle.

– Självplock har börjat bli populärt igen efter att nästan ha upphört under senare delen av 1990-talet. Nu har barnfamiljer börjat komma på vitsen med att plocka sina egna bär och gör det hela till en trevlig utflykt. Några vill koka sylt medan andra endast tycker det är roligt att plocka, säger Eva.

Pappa Bengt var den som skötte gårdens bokföring men när han avled 2009 blev det Eva som övertogs hans syssla. Två år senare avled Magnus och då beslutade syskonen Pelle och Eva efter ett par år att avveckla mjölkproduktionen för att istället bygga upp köttdjursproduktion som idag består av ett 50-tal Hereford och Herefordkorsningar.

– Mamma avled 2014 och efter att ha haft flera dödsfall inom familjen inom en relativt kort tid blev det naturligtvis en stor omställning för Pelle och mig. Vi hjälps åt och fördelar sysslorna på gården som består av 210 hektar åker, 165 hektar skog och ett skötselavtal på 30 hektar. Vi fungerar mycket bra ihop och osams blir vi aldrig även om det förekommer att vi har delade åsikter om saker och ting, säger Eva och får medhåll av Pelle.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share