Fabriken finns kvar på samma plats 2019

Papperstillverkningen startar i Fiskeby 1637

Magnus Johanson arbetar på historisk mark. Fiskeby grundades redan år 1637.

NORRKÖPING (LT)

Papprets historia började redan år 105 e. Kr. Tillverkningen utvecklades i Kina där pappersmassan framställdes av lump som blandades med hampa och bark från mullbärsträd.

På 600-talet började även Japan tillverka papper. Tekniken spreds sedan vidare till länder utanför Kina och Japan. Till Europa kom den under 1000-talet och vid senmedeltiden fick även Norden kunskap om papperstillverkning.

På 1600-talet fanns det fem pappersbruk i Sverige och ett av dem var Fiskeby i Norrköping. I ett privilegiebrev från år 1637 gav drottning Kristina tillstånd till Nils Månsson och Anders Mattsson att starta papperstillverkning intill Motala ströms utlopp till Glan.

Lump från Norrköpings blomstrande textilindustri återanvändes och blev till handtillverkat papper.

Än idag står Fiskeby på samma plats där det grundades och produktionen bygger på samma återvinningsprincip nu som då.
– Fiskeby är en av Europas första tillverkare av papper och Skandinaviens enda tillverkare av förpackningskartonger tillverkade av 100 procent returfiber.

Under 1800-talets andra hälft bedrevs storskalig tillverkning och 1953 inriktade sig Fiskeby på det som är kärnverksamheten idag, kartonger.

Vår verksamhet bygger på två nischer, förpackningsmaterial och returpapper, berättar Magnus Johanson som är chef Verksamhetsutveckling på Fiskeby.

Företaget strävar ständigt efter hållbar utveckling och har ett starkt engagemang för minskad miljöpåverkan.
– Vi har under senare år gjort investeringar för ökad kapacitet men framför allt för en förbättrad hållbarhet.

Fiskeby är självförsörjande på ånga och vi tillverkar omkring 30 procent av vårt elbehov själva. I en 40 meter lång trumma med vatten separeras plast och annat avfall som följer med returpappret. Avfallet gör vi sedan energi av i vår egen energianläggning.

I en biogasanläggning, som byggdes 2015, renas processavloppsvattnet innan det släpps tillbaka ut i Motala Ström. På vägen tas värmen om hand i vattnet och återvinns i fabriken.

Fiskeby har därmed tre parallella kretslopp, energi- vatten- och fiberkretslopp.

Det utförs en mängd kontroller av företaget för att se till att de följer de miljölagar som finns.

Sedan lång tid tillbaka granskas produktionen utifrån. Samtliga kemikalier som behövs i processen granskas också av en intern kemikaliegrupp på Fiskeby innan de används i tillverkningen.
– Men tillverkning av återvunnet papper skulle aldrig fungera om vi inte hade en väldigt bra nyfiberindustri.
Ursprungligen kommer all fiber från skogsbruket. Den kan sedan återanvändas upp till sju gånger innan den blir för kort och sållas ut ur processen.

I Norden har vi stor tillgång till fiber, som är mycket stark och fin. Vår kartong är full av första generationens fiber, förklarar Cecilia Halling Linder, hållberhetsutvecklare på Fiskeby.

Det finns en stor kartongmaskin på Fiskebys anläggning som är cirka 130 meter lång. I den matas fyra olika returpappersmassor in som tillsammans bygger upp kartongens olika skikt.

Kartongen har en tjocklek mellan 0,3 och 0,7 millimeter. Som hastigast kan maskinen producera 375 meter kartong per minut.

I nästa steg torkas kartongen i en tork med upp till 125 graders värme. Där tas cirka 25 ton vatten bort i timman. Därefter bestryks ytan med vit vattenbaserad färg i två lager.

En blankpolerad stålcylinder slätar ut den torkade färgen för att ytan ska få en hög finish. Den färdiga kartongen rullas upp på en rulle med 3,7 meter i diameter som väger cirka 17 ton.

Den transporteras till efterbearbetningen där den skärs ut till ark efter kundens önskemål. Arken staplas, plastas in och lagras för vidare transport till förpackningstillverkare i Sverige och andra länder, bland annat till Tyskland.

Fiskeby har omkring 290 anställda och går i kontinuerlig drift, 350 timmar per år. Med undantag för planerade stopp då underhållsarbeten utförs var sjunde vecka.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share