Ekologiska lantbrukare på årsmöte

Från vänster den nya sekreteraren i Ekologiska lantbrukare i Östergötland Louice Lejon, Henrik Carlsson, pristagaren Dag Hermansson, avgående sekreteraren Gunvor Bergman och ordförande Bengt-Åke Karlsson. Bild: BJÖRN YDRÉN

SJÖGESTAD (JB)

De ekologiska lantbrukarna i Östergötland hade förlagt sitt årsmöte till Sjögesta motell en kväll i början av februari. Uppslutningen var god och ordförande Bengt-Åke Karlsson hälsade alla varmt välkomna.

Ulrik Lovang, vd för Lovang Lantbrukskonsult AB, höll därefter ett intressant föredrag om det ekologiska lantbrukets utveckling till i dag och han talade även om en framtidsvision för lantbrukarna. En mycket god måltid avnjöts efter föredraget. Måltiden, lågtempererad nötfilé, potatisgratäng med grönsaker, var baserad på ekologiska råvaror och tillagat i Sjögesta motells kök.

När alla ätit sig mätta vidtog årsmötesförhandlingar. De klubbades snabbt igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Denna kväll avgick sekreteraren Gunvor Bergman, numer boende i Flisby, Jönköpings län, efter elva år vid pennan. Hon hade avsagt sig omval och till ny sek reterare valdes Louice Lejon, Mjölby. Hon arbetar på Hushållningssällskapet som växtodlingsrådgivare, inriktning eko. De övriga i styrelsen omvaldes.

Årsmötet avslutades med att valberedningens ordförande Wilhelm Aschan utdelade priset Årets Ekologiska lantbrukare i Östergötland till Dag Hermansson, Ullevi egendom i Vadstena.

Motiveringen löd: ”Dag har sedan förvärvet av Ullevi 2008 ägnat mycken möda åt utveckling av ekologiska odlingsmetoder i större skala. I takt med att efterfrågan ökar på ekologiska livsmedel måste vi hitta produktionsmetoder för större volymer med bibehållen trovärdighet. Dag är en föregångsman i detta avseende med sin omvittnade förmåga att använda ny teknik och pröva nya metoder för att hantera ogräs- och växtnäringsproblematiken.”

I samband med att diplomet och blommorna delades ut, uppmärksammades också Dags arbetsledare, Henrik Carlsson. Han har också bidragit till att Ullevi är det ekologiska mönsterjordbruk det blivit.

Text: EVA CARLSSON

Share