”Duger inte att lämna svenska bönder i sticket”

– Om EU-ersättningarna inte betalas ut snarast måste regeringen vidta andra åtgärder för att säkerställa att böndernas likviditet och kreditvärdighet inte drabbas, säger Magnus Oscarsson (KD). Arkivbild: BIRGITTA WIDÉN

– Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht smiter från sitt ansvar gentemot bönderna. Ministerns besked att han ingenting kan göra för dem som ska behöva vänta till andra halvåret 2017 innan de får pengarna de har rätt till för 2015 är inte godtagbart.

Det säger Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, med anledning av att landsbygdsminister Sven- Erik Bucht besvarade hans interpellation om de kraftigt försenade EU-ersättningarna.

– Om en småbarnsförälder är hemma för vård av barn, så kallad vab, så får han eller hon ersättning från försäkringskassan. Vad skulle hända om Försäkringskassan sa till alla som vabbade att ersättningen för till exempel en vab-dag i november 2016 betalas ut andra halvåret 2018? Det skulle naturligtvis inte vara politiskt möjligt. Men bönderna verkar man däremot kunna hantera hur – somhelst. Det är ingen ansvarig jordbrukspolitik.

– Även enskilda privatpersoner och enskilda företag drabbas av oförutsedda händelser, till exempel datastrul. Men vi ställer ändå kravet på oss att vi ska ta ansvar för vår prestation gentemot det allmänna. Det borde vara självklart att det gäller samma sak tillbaka. Det är inte acceptabelt att landsbygdsministern duckar från ansvaret för statens prestation gentemot bönderna.

– Om pengarna inte betalas ut snarast måste regeringen vidta andra åtgärder för att säkerställa att böndernas likviditet och kreditvärdighet inte drabbas av den nu orimligt långa fördröjningen av utbetalningarna.

– Det handlar om tillit. Kan Sveriges bönder lita på staten, eller visar det som hänt att det är si och så med det? Bonden har i sitt samhällskontrakt lovat att göra sina åtagande men när inte staten infriar sina åtagande skapar det en trovärdighetskris, säger Magnus Oscarsson.

Share